Pagina inhoud

  Faillissement van een verzekeraar (Afd. 11B, Titel 1 Fw.)

  Inleiding faillissement van een verzekeraar

  Afd. 11AB, Titel I Fw. geeft een bijzondere regeling voor het faillissement van een verzekeraar. Dergelijke faillissementen komen niet vaak voor, mede doordat verzekeraars net als andere financiële instellingen onder toezicht staan op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft).

  Faillissementen van Nederlandse verzekeraars komen weinig voor. In de voorfase probeert de Nederlandse Bank als toezichthouder een faillissement te voorkomen. Er zijn twee gevallen van het faillissement van een Nederlandse levenverzekeraar bekend: Vie d’Or en Conservatrix. Zie ook de website van Conservatrix over dit faillissement.

  In dit kader is het toezicht op de verzekeraars en de eisen die aan de jaarrekening van verzekeraars gesteld worden belangrijk. Zie ook de pagina Bepalingen jaarrekening en bestuursverslag verzekeraars.

  Inhoud van de regeling inzake faillissement verzekeraars

  Deze afdeling omvat 4 paragrafen:

  Definities (Par. 1)

  Deze paragraaf bevat slechts één bepaling (art. 213 Fw.). Hierin wordt een verzekeraar in het kader van de Faillissementswet gedefinieerd als “een schadeverzekeraar of levensverzekeraar als bedoeld in onderdeel d respectievelijk onderdeel e”.

  Volgens onderdeel d is een schadeverzekeraar een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die onder het toepassingsgebied van de richtlijn Solvabiliteit II valt.

  Volgens onderdeel e is een levensverzekeraar een levensverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die onder het toepassingsgebied van de richtlijn Solvabiliteit II valt.

  Zie over deze richtlijn ook Wikipedia Solvabiliteit II-richtlijn.

  Verzekeraars met zetel in Nederland, verzekeraars zonder vergunning in een andere Lidstaat en verzekeraars van buiten de EU met een bijkantoor in Nederland (Par. 2)

  Deze paragraaf omvat 48 bepalingen (art. 213a Fw. tot en met art. 213mk Fw.).

  Overdracht portefeuille failliete verzekeraar aan andere verzekeraar

  De curatoren van een gefailleerde verzekeraar kunnen op grond van art. 213aga Fw. de vragen rechtbank een machtiging te verlenen die strekt tot het doen overgaan aan een derde van rechten en verplichtingen krachtens overeenkomst van verzekering die de verzekeraar heeft gesloten.

  Dit kan tegelijk met het uitspreken van het faillissement, of daarna op verzoek van de curator(en).

  Wijziging rechten polishouders bij overdracht portefeuille failliete verzekeraar

  Daarbij kan de rechtbank aan de curator een machtiging verlenen die strekt bij de overgang op een derde van rechten en verplichtingen krachtens overeenkomst van verzekering die de verzekeraar heeft gesloten, tot wijziging van die overeenkomst van verzekering (art. 213agb Fw.).

  Deze procedure is thans gaande in het faillissement van Conservatrix. De curatoren verwachten dat er een korting van 10 tot 11% toegepast zal moeten worden bij de overdracht van de portefeuille aan verzekeringsmaatschappij De Waard. Zie het 7e openbare faillissementsverslag in het faillissement van Conservatrix d.d. 22 juli 2022.

  Zie over dit faillissement ook het interessante artikel in Ars Aequi november 2022 (p. 841 e.v.) waarin de rol van de Nederlandse Bank wordt geanalyseerd aan de hand van het rapport van de evaluatiecommissie Conservatrix.

  Bepalingen van internationaal privaatrecht (IPR) (Par. 3)

  Verzekeraars met beperkte risico-omvang (Par. 4)

  Deze paragraaf omvat 6 artikelen (art. 213ff Fw. tot en met art. 213kk Fw.).

  Nadere uitwerking bepalingen faillissement verzekeraar

  De bepalingen van deze regeling worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-11-2022]

  Faillissement van een verzekeraar (Afd. 11B, Titel 1 Fw.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Faillissement van een verzekeraar (Afd. 11B, Titel 1 Fw.)

   Inleiding faillissement van een verzekeraar

   Afd. 11AB, Titel I Fw. geeft een bijzondere regeling voor het faillissement van een verzekeraar. Dergelijke faillissementen komen niet vaak voor, mede doordat verzekeraars net als andere financiële instellingen onder toezicht staan op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft).

   Faillissementen van Nederlandse verzekeraars komen weinig voor. In de voorfase probeert de Nederlandse Bank als toezichthouder een faillissement te voorkomen. Er zijn twee gevallen van het faillissement van een Nederlandse levenverzekeraar bekend: Vie d’Or en Conservatrix. Zie ook de website van Conservatrix over dit faillissement.

   In dit kader is het toezicht op de verzekeraars en de eisen die aan de jaarrekening van verzekeraars gesteld worden belangrijk. Zie ook de pagina Bepalingen jaarrekening en bestuursverslag verzekeraars.

   Inhoud van de regeling inzake faillissement verzekeraars

   Deze afdeling omvat 4 paragrafen:

   Definities (Par. 1)

   Deze paragraaf bevat slechts één bepaling (art. 213 Fw.). Hierin wordt een verzekeraar in het kader van de Faillissementswet gedefinieerd als “een schadeverzekeraar of levensverzekeraar als bedoeld in onderdeel d respectievelijk onderdeel e”.

   Volgens onderdeel d is een schadeverzekeraar een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die onder het toepassingsgebied van de richtlijn Solvabiliteit II valt.

   Volgens onderdeel e is een levensverzekeraar een levensverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die onder het toepassingsgebied van de richtlijn Solvabiliteit II valt.

   Zie over deze richtlijn ook Wikipedia Solvabiliteit II-richtlijn.

   Verzekeraars met zetel in Nederland, verzekeraars zonder vergunning in een andere Lidstaat en verzekeraars van buiten de EU met een bijkantoor in Nederland (Par. 2)

   Deze paragraaf omvat 48 bepalingen (art. 213a Fw. tot en met art. 213mk Fw.).

   Overdracht portefeuille failliete verzekeraar aan andere verzekeraar

   De curatoren van een gefailleerde verzekeraar kunnen op grond van art. 213aga Fw. de vragen rechtbank een machtiging te verlenen die strekt tot het doen overgaan aan een derde van rechten en verplichtingen krachtens overeenkomst van verzekering die de verzekeraar heeft gesloten.

   Dit kan tegelijk met het uitspreken van het faillissement, of daarna op verzoek van de curator(en).

   Wijziging rechten polishouders bij overdracht portefeuille failliete verzekeraar

   Daarbij kan de rechtbank aan de curator een machtiging verlenen die strekt bij de overgang op een derde van rechten en verplichtingen krachtens overeenkomst van verzekering die de verzekeraar heeft gesloten, tot wijziging van die overeenkomst van verzekering (art. 213agb Fw.).

   Deze procedure is thans gaande in het faillissement van Conservatrix. De curatoren verwachten dat er een korting van 10 tot 11% toegepast zal moeten worden bij de overdracht van de portefeuille aan verzekeringsmaatschappij De Waard. Zie het 7e openbare faillissementsverslag in het faillissement van Conservatrix d.d. 22 juli 2022.

   Zie over dit faillissement ook het interessante artikel in Ars Aequi november 2022 (p. 841 e.v.) waarin de rol van de Nederlandse Bank wordt geanalyseerd aan de hand van het rapport van de evaluatiecommissie Conservatrix.

   Bepalingen van internationaal privaatrecht (IPR) (Par. 3)

   Verzekeraars met beperkte risico-omvang (Par. 4)

   Deze paragraaf omvat 6 artikelen (art. 213ff Fw. tot en met art. 213kk Fw.).

   Nadere uitwerking bepalingen faillissement verzekeraar

   De bepalingen van deze regeling worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-11-2022]

   Faillissement van een verzekeraar (Afd. 11B, Titel 1 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!