Van wie is het geld op de kwaliteitsrekening?

Het verschijnsel van de ‘kwaliteitsrekening’ is voor het eerst door de Hoge Raad erkend in het arrest Slis-Stroom (NJ 1984, 752). De Hoge Raad besliste toen, dat gelden bestemd voor een specifieke transactie, die door een notaris in het kader van zijn ambt wordt uitgevoerd, op een afzonderlijke rekening aangehouden kunnen worden, die als kwaliteitsrekening…