Werken waar je wilt?

Crises brengen vaak ook veranderingen teweeg die bij geleidelijke ontwikkeling niet zo snel bereikt zouden zijn. Door WO II werd de deelname van vrouwen in het arbeidsproces meer geaccepteerd, waar voorheen mannen de overhand hadden. Tegenover evolutie staat revolutie volgens het mechanisme van de dialectiek. Het opgelegde thuiswerken, waar we mee te maken hebben gekregen…

Avondklok in kort geding verboden; verbod geschorst en geschrapt

De Voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft vandaag in een vonnis in kort geding de vordering van Viruswaarheid tot onmiddellijke opheffing van de avondklok toegewezen. Zie het vonnis van Vrz. Rb. Den Haag 16 februari 2021 (Viruswaarheid/Staat). De reden voor het bevel tot opheffing is vooral hierop gebaseerd, dat de wettelijke grondslag op basis…

Corona: nakoming, verzuim, overmacht en wijziging van de overeenkomst

De coronacrisis leidt tot tal van geschillen over de nakoming van overeenkomsten. Een in het oog springend voorbeeld is de horeca-ondernemer, die bedrijfsruimte huurt maar deze door de coronamaatregelen van de overheid niet mag gebruiken. Welke rechtsmaatregelen staan er ter beschikking? En wat doet de rechter?

Verenig het nuttige met het aangename: een wijnproeverij

Ieder jaar vraag je je af hoe je je relaties op gepaste wijze kunt bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. En hen de beste wensen voor het komende jaar over te brengen. Zo ook dit jaar, toen ik een email van De Kasteelhoeve ontving: een gratis wijnproeverij aan huis of op kantoor, om zo de wijnen te selecteren die ik aan mijn relaties wil toesturen. Dat was nog eens een goed idee!

Dit is een reuze leuke en relaxte manier van uitzoeken van je relatiegeschenken. De wijnen zijn zeer betaalbaar en geen alledaagse slobberwijntjes: je krijgt wel kwaliteit. Lees meer over ons proefavontuur.

Hand erop! Wilsovereenstemming en ontbinding

Het komt regelmatig voor, dat partijen onderhandelen over een overeenkomst en de onderhandeling opeens stokt. Een casus als deze is lastig, omdat veel afhangt van wat er in de communicatie nu precies allemaal tussen partijen is voorgevallen. Om meer grip te krijgen op de slagingskansen van een ontbinding en vordering tot schadevergoeding in een dergelijk geval een toelichting met wat recente uitspraken, mede in het licht van corona.

Corona: geven en nemen in het arbeidsrecht

De maatregelen van de overheid in verband met corona leiden tot de nodige verwarring. Moet je nu wel een mondkapje op of niet? Is thuis werken verplicht? Of een recht? Ook werkgevers en werknemers worstelen hiermee. De rechter is er al een paar keer aan te pas gekomen. Lees meer.

Spoedwet tijdelijke verlenging kortdurende huurovereenkomsten woonruimte

Per 1 april 2020 is de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten in werking getreden. De huurder van woonruimte die een kortdurend huurcontract voor bepaalde tijd heeft, kan in verband met de corona-pandemie de verhuurder verzoeken om de huur voor korte duur te verlengen. In de normale situatie zou de huur worden verlengd voor onbepaalde tijd. Lees verder!

Wat is er gebeurd met de stille bewindvoerder?

In juni 2016 werd nog enthousiast op de website van de Rechtspraak gemeld, dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor codificatie van de informele procedure van de “stille bewindvoerder” (ook wel bekend als de “prepack”) had aangenomen. Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder, maar de wet is er nog steeds niet. In zijn brief van 23 augustus 2019 van de Minister van V&J aan de Eerste Kamer over de voortgang van het wetgevingsproces zegt de Minister, dat de toepassing van de stille bewindvoering nagenoeg niet meer plaatsvindt in de praktijk. Wat is er gebeurd? En valt er in deze nieuwe tijden van crisis als gevolg van de corona nog iets van deze wetswijziging te verwachten? Lawyrup zet – zoals je van ons gewend bent met verwijzingen naar Parlementaire stukken en harde informatie – de huidige stand van zaken op een rij.

Wetsvoorstel WHOA

Op 1 oktober 2019 is het wetsvoorstel voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA, nr. 35 249) ingediend. De wetgever wil aan ondernemingen in financiële moeilijkheden meer mogelijkheden voor herstructurering bieden. Bijzonder aan deze regeling is, dat ook andere groepen schuldeisers dan alleen de concurrente crediteuren in het akkoord betrokken kunnen worden. Ook separatisten en preferente crediteuren en zelfs aandeelhouders kunnen worden meegenomen in het akkoord. Separatisten zijn de pandhouders en hypotheekhouders, meestal de bank die de onderneming financiert. Alleen de rechten van werknemers blijven bij het WHOA akkoord buiten schot. Een tweede bijzonderheid is, dat het verzoek ook door de schuldeisers kan worden ingediend. In dat geval wordt een deskundige aangewezen, die het WHOA akkoord moet onderzoeken.