Onweerlegbaar vermoeden aansprakelijkheid bestuurder genuanceerd

De Hoge Raad heeft in het recente arrest HR 9 juli 2021 (Lonis q.q./bestuurders Mobile Services B.V.) het ‘onweerlegbare vermoeden’ van onbehoorlijk bestuur in art. 2:248 B.W. genuanceerd. De Hoge Raad ontleent dit aan de ratio achter de WBF, die hij leest in de Parl. Geschiedenis: het is volgens de MvT bij de WBF niet…

Wat is er gebeurd met de stille bewindvoerder?

In juni 2016 werd nog enthousiast op de website van de Rechtspraak gemeld, dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor codificatie van de informele procedure van de “stille bewindvoerder” (ook wel bekend als de “prepack”) had aangenomen. Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder, maar de wet is er nog steeds niet. In zijn brief van 23 augustus 2019 van de Minister van V&J aan de Eerste Kamer over de voortgang van het wetgevingsproces zegt de Minister, dat de toepassing van de stille bewindvoering nagenoeg niet meer plaatsvindt in de praktijk. Wat is er gebeurd? En valt er in deze nieuwe tijden van crisis als gevolg van de corona nog iets van deze wetswijziging te verwachten? Lawyrup zet – zoals je van ons gewend bent met verwijzingen naar Parlementaire stukken en harde informatie – de huidige stand van zaken op een rij.