Wet eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Sinds het gestrande project ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) tot invoering van digitaal procederen zijn we opgezadeld met twee versies van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.): digitaal en niet-digitaal. Op 23 september is te langen leste een wetsvoorstel ingediend om hier weer één wetboek van te maken. Het KEI-project uit 2016, waarmee beoogd werd om…

Digitaal procederen? Beslag KEI 2.0

Het project Kwaliteit en Innovatie (afgekort ‘KEI’) was – grotendeels – een fiasco. Met dit project wilde de Rechtspraak digitaal procederen stapsgewijs invoeren. Het probleem school met name in het feit, dat ook de procesrechtelijke aspecten van civiele procedures onderdeel waren van het project, en niet alleen het digitaal uitwisselen van stukken. De beheersing van…