Pagina inhoud

  Wet eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering

  Sinds het gestrande project ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) tot invoering van digitaal procederen zijn we opgezadeld met twee versies van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.): digitaal en niet-digitaal. Op 23 september is te langen leste een wetsvoorstel ingediend om hier weer één wetboek van te maken.

  Het KEI-project uit 2016, waarmee beoogd werd om gefaseerd over te gaan op digitaal procederen, is in 2019 ingetrokken. De KEI-procedure was in de praktijk met name voor de beheersing van de processen aan de kant van de rechtbanken te hoog gegrepen. Ondanks het feit dat digitale uitwisseling van stukken duidelijke voordelen biedt, werden procedures rommelig en chaotisch. Zie over de intrekking het blog Wetsvoorstel intrekking KEI.

  Als gevolg van de invoering van KEI bestaan er naast elkaar twee versies van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.), een digitale versie voor de procedures die al onder KEI draaiden, en een niet-digitale versie die geldt voor niet digitale procedures, waarbij vooral de procesinleiding verschilt. De invoering van de digitale procedure was voor de Hoge Raad wel succesvol verlopen. Daar is sindsdien dus de digitale versie leidend.

  Dat het werken met twee versies van Rv. niet handig is, is ook voor Lawyrup merkbaar: bij het maken van de verwijzingen naar de wet op wetten.overheid moet voortdurend worden opgelet en moet steeds gewaarschuwd worden om goed te kijken welke versie je aan het raadplegen bent.

  Aan dit alles komt nu een einde: wetsvoorstel 36212 tot eenmaking van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is te langen leste ingediend. Te verwachten valt dat dit wetsvoorstel zonder al te veel oponthoud de parlementaire behandeling zal doorlopen. Het is immers vooral een technisch ineenschuiven van de twee versies van de wet.

  De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in haar advies van 13 mei 2022 alleen aandacht gevraagd voor Afd. 14A inzake de de procesrechtelijke kant van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (‘WAMCA’). De Raad van State had in zijn advies van 31 augustus 2022 geen opmerkingen.

  Wijzigingen uit het KEI project die wel bleven

  Niet alles uit het KEI project is overboord gegaan. Bij de wetswijziging van 2016 zijn ook procesrechtelijke wijzigingen doorgevoerd die niet per se verbonden waren aan het digitaal procederen. Die zijn gebleven. En de digitale procedure bij de Hoge Raad was als gezegd wel een succes en is sindsdien van toepassing.

  Daarnaast is KEI Toezicht – voornamelijk een platform voor digitale uitwisseling van stukken van de rechtbanken met de curatoren en bewindvoerders in faillissementen, WSNP’s en andere toezichthouders – ook ingevoerd en al een aantal jaren in gebruik.

  KEI 2.0

  Overigens is er al een nieuw minder ambitieus project voor digitaal procederen in de maak, dat ook gefaseerd zal worden ingevoerd. Inmiddels is er een goed werkend platform voor de indiening van beslagrekesten, waardoor het faxen van beslagrekesten overbodig is geworden. Zie het blog Digitaal procederen. Beslag KEI 2.0.

  Op zich moet digitaal procederen natuurlijk wel de norm worden. De fax is door de gerechten inmiddels afgeschaft. Het zou mooi zijn als we straks in hoger beroep niet meer papieren procesdossiers in vijfvoud hoeven in te dienen, en we kunnen beschikken over een compleet digitaal procesdossier van alle instanties.

  Hopelijk wordt het huidige wetsvoorstel snel door de Kamers geloodst, zodat we deze episode met twee parallelle wetboeken snel achter ons kunnen laten. Het wetsvoorstel ziet overigens ook op de twee versies van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz).

  Eenmaking rechtsvordering een feit

  Per 1 mei 2023 (Stb. 2023, 97) is de Wet eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Stb. 2023, 41) een feit. Dat betekent weer een hele operatie van alle hyperlinks in Lawyrup naar wetten.overheid aanpassen. Let dus op dat veel links nog zullen verwijzen naar de oude ‘niet-digitale’ of ‘digitale’ versie van Rv.. Maar fijn dat de scheiding ten einde is.

  [MdV, 27-09-2022; laatste bewerking 30-04-2023]

  Pagina inhoud

   Wet eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering

   Sinds het gestrande project ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) tot invoering van digitaal procederen zijn we opgezadeld met twee versies van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.): digitaal en niet-digitaal. Op 23 september is te langen leste een wetsvoorstel ingediend om hier weer één wetboek van te maken.

   Het KEI-project uit 2016, waarmee beoogd werd om gefaseerd over te gaan op digitaal procederen, is in 2019 ingetrokken. De KEI-procedure was in de praktijk met name voor de beheersing van de processen aan de kant van de rechtbanken te hoog gegrepen. Ondanks het feit dat digitale uitwisseling van stukken duidelijke voordelen biedt, werden procedures rommelig en chaotisch. Zie over de intrekking het blog Wetsvoorstel intrekking KEI.

   Als gevolg van de invoering van KEI bestaan er naast elkaar twee versies van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.), een digitale versie voor de procedures die al onder KEI draaiden, en een niet-digitale versie die geldt voor niet digitale procedures, waarbij vooral de procesinleiding verschilt. De invoering van de digitale procedure was voor de Hoge Raad wel succesvol verlopen. Daar is sindsdien dus de digitale versie leidend.

   Dat het werken met twee versies van Rv. niet handig is, is ook voor Lawyrup merkbaar: bij het maken van de verwijzingen naar de wet op wetten.overheid moet voortdurend worden opgelet en moet steeds gewaarschuwd worden om goed te kijken welke versie je aan het raadplegen bent.

   Aan dit alles komt nu een einde: wetsvoorstel 36212 tot eenmaking van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is te langen leste ingediend. Te verwachten valt dat dit wetsvoorstel zonder al te veel oponthoud de parlementaire behandeling zal doorlopen. Het is immers vooral een technisch ineenschuiven van de twee versies van de wet.

   De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in haar advies van 13 mei 2022 alleen aandacht gevraagd voor Afd. 14A inzake de de procesrechtelijke kant van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (‘WAMCA’). De Raad van State had in zijn advies van 31 augustus 2022 geen opmerkingen.

   Wijzigingen uit het KEI project die wel bleven

   Niet alles uit het KEI project is overboord gegaan. Bij de wetswijziging van 2016 zijn ook procesrechtelijke wijzigingen doorgevoerd die niet per se verbonden waren aan het digitaal procederen. Die zijn gebleven. En de digitale procedure bij de Hoge Raad was als gezegd wel een succes en is sindsdien van toepassing.

   Daarnaast is KEI Toezicht – voornamelijk een platform voor digitale uitwisseling van stukken van de rechtbanken met de curatoren en bewindvoerders in faillissementen, WSNP’s en andere toezichthouders – ook ingevoerd en al een aantal jaren in gebruik.

   KEI 2.0

   Overigens is er al een nieuw minder ambitieus project voor digitaal procederen in de maak, dat ook gefaseerd zal worden ingevoerd. Inmiddels is er een goed werkend platform voor de indiening van beslagrekesten, waardoor het faxen van beslagrekesten overbodig is geworden. Zie het blog Digitaal procederen. Beslag KEI 2.0.

   Op zich moet digitaal procederen natuurlijk wel de norm worden. De fax is door de gerechten inmiddels afgeschaft. Het zou mooi zijn als we straks in hoger beroep niet meer papieren procesdossiers in vijfvoud hoeven in te dienen, en we kunnen beschikken over een compleet digitaal procesdossier van alle instanties.

   Hopelijk wordt het huidige wetsvoorstel snel door de Kamers geloodst, zodat we deze episode met twee parallelle wetboeken snel achter ons kunnen laten. Het wetsvoorstel ziet overigens ook op de twee versies van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz).

   Eenmaking rechtsvordering een feit

   Per 1 mei 2023 (Stb. 2023, 97) is de Wet eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Stb. 2023, 41) een feit. Dat betekent weer een hele operatie van alle hyperlinks in Lawyrup naar wetten.overheid aanpassen. Let dus op dat veel links nog zullen verwijzen naar de oude ‘niet-digitale’ of ‘digitale’ versie van Rv.. Maar fijn dat de scheiding ten einde is.

   [MdV, 27-09-2022; laatste bewerking 30-04-2023]

   Meer actualiteiten