Een deskundige deskundige! LRGD

LRGD geregistreerde  deskundigen Een deskundige deskundige In juridische procedures bestaat de behoefte aan forensische expertise, zeker wanneer sprake is van complexe geschillen of grote financiële belangen voor betrokkenen. De rechterlijke macht, de advocatuur en ook rechtzoekende partijen zoeken hiervoor deskundige deskundigen. Mensen met specialistische vakkennis én met juridische kennis. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen…