Cri de coeur van een beslagrechter

In het februarinummer van het tijdschrift voor Beslag, executie en rechtsvordering (BER) heeft Voorzieningenrechter mr. Petra de Bruin (rechtbank Rotterdam) een artikel gepubliceerd over haar ervaringen met beslagrekesten. Het artikel zou je kunnen beschouwen als een cri de coeur gericht tot advocaten om een verzoek tot het mogen leggen van conservatoir beslag deugdelijk te onderbouwen.…

Tips en tricks van Floris Bakels (2/3) – mondelinge behandeling

In deel 2 van het drieluik in het Advocatenblad van de gepensioneerde rechter Floris Bakels (in zijn werkzaam leven o.a. vice-president van de Hoge Raad) gaat hij in op het opstellen van processtukken en de fase tot en met de mondelinge behandeling. Daarbij snijdt hij onder meer de aanpak van advocaten aan bij het opstellen…

Tips en tricks van een rechter in ruste (1/3)

In het Advocatenblad geeft gepensioneerd rechter Floris Bakels “Tips en tricks van een rechter in ruste”. Het artikel in het augustusnummer is deel één van een drieluik. Bakels is niet de eerste de beste rechter: hij was onder meer vice-president van de Hoge Raad en Voorzieningenrechter in rechtbank Amsterdam. Hij geeft in zijn artikel wel een caveat: hij is zelf nooit advocaat geweest. Ondanks deze waarschuwing vooraf een goed leesbaar en zinvol inkijkje in de geest van de rechter, waarmee praktijkjuristen hun voordeel kunnen doen.