Pagina inhoud

  Wetsvoorstel Wet Franchise

  Franchise is booming. Nederland kent 825 franchiseformules, met ruim 30.000 vestigingen. Met regelmaat ontstaan geschillen tussen franchisenemers en franchisegever. Denk aan het conflict tussen HEMA en haar franchisenemers. Er ontstaan voor de franchisenemers grote problemen als de franchisegever failliet gaat (zoals DA en Intertoys). Er ligt nu een wetsvoorstel Wet Franchise. [meer…]

  Het economisch belang van franchising blijkt naast het aantal franchise-formules en vestigingen ook uit het aantal werknemers en de omzet binnen deze branche. In de franchisebranche werken ruim 300.000 mensen en de jaaromzet ligt boven € 30 miljard. De franchisebranche kent nu alleen de Nederlandse Franchise Code, een vorm van zelfregulering.

  De franchiseovereenkomst kent geen eigen wettelijke regeling, en behoort dus (nog) niet tot de zgn. “benoemde contracten”, zoals de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst en de meer recente geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarin komt verandering. De Minister heeft bij brief van 23 mei 2018 aan de Tweede Kamer laten weten dat er een wetsvoorstel komt, waarin een aantal aspecten van de verhouding tussen franchisegever en franchisenemers dwingendrechtelijk wordt geregeld.

  Doel van de uitwerking van een benoemd contract is meestal om ordening in de vorm van dergelijke contracten aan te brengen en de zwakkere partij – in dit geval de franchisenemer – te beschermen tegen de sterkere. Zoals de Minister het zegt: “Op basis van de huidige inzichten lijkt het opportuun in regelgeving <een aantal> deelgebieden van de nodige kaders te voorzien, in plaats van verankering via een gedragscode”.

  Inmiddels is het wetsvoorstel ingediend waarmee in Boek 7 B.W. een regeling wordt opgenomen voor de franchiseovereenkomst. De Wet franchise wordt opgenomen in Titel 16 van Boek 7 B.W.. Na art. 7:910 B.W. wordt Titel 16 ingevoegd met 12 artikelen (art. 7:911 B.W. tot en met art. 7:922 B.W.).

  De wet reguleert vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen. Dit betreft

  (i) de precontractuele uitwisseling van informatie

  (ii) de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst

  (iii) de beëindiging van de franchisesamenwerking en

  (iv) het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers.

  De consultatieronde over het voorontwerp is inmiddels afgesloten (zie o.a. het advies van de Rechtspraak, waarin een aantal knelpunten rond de franchiseovereenkomst naar voren komen). Het wetsvoorstel is inmiddels toegezonden aan de Raad van State voor advies (zie nieuwsbericht Overheid op 12 juli 2019).

  Updates Wetsvoorstel Franchise

  Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld: zie verslag Vaste commissie Economische zaken (Kamerstuk 35392, nr. 5) en aangenomen. De uiteindelijke versie is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020, 251). Het wachten is op het inwerkingtredingsbesluit. Verwachte datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021. Er geldt onmiddellijke werking, dus ook bestaande franchise-overeenkomsten moeten in overeenstemming gebracht worden met de wet.

  MdV, 25-10-2019; update 14-09-2020

  Pagina inhoud

   Wetsvoorstel Wet Franchise

   Franchise is booming. Nederland kent 825 franchiseformules, met ruim 30.000 vestigingen. Met regelmaat ontstaan geschillen tussen franchisenemers en franchisegever. Denk aan het conflict tussen HEMA en haar franchisenemers. Er ontstaan voor de franchisenemers grote problemen als de franchisegever failliet gaat (zoals DA en Intertoys). Er ligt nu een wetsvoorstel Wet Franchise. [meer…]

   Het economisch belang van franchising blijkt naast het aantal franchise-formules en vestigingen ook uit het aantal werknemers en de omzet binnen deze branche. In de franchisebranche werken ruim 300.000 mensen en de jaaromzet ligt boven € 30 miljard. De franchisebranche kent nu alleen de Nederlandse Franchise Code, een vorm van zelfregulering.

   De franchiseovereenkomst kent geen eigen wettelijke regeling, en behoort dus (nog) niet tot de zgn. “benoemde contracten”, zoals de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst en de meer recente geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarin komt verandering. De Minister heeft bij brief van 23 mei 2018 aan de Tweede Kamer laten weten dat er een wetsvoorstel komt, waarin een aantal aspecten van de verhouding tussen franchisegever en franchisenemers dwingendrechtelijk wordt geregeld.

   Doel van de uitwerking van een benoemd contract is meestal om ordening in de vorm van dergelijke contracten aan te brengen en de zwakkere partij – in dit geval de franchisenemer – te beschermen tegen de sterkere. Zoals de Minister het zegt: “Op basis van de huidige inzichten lijkt het opportuun in regelgeving <een aantal> deelgebieden van de nodige kaders te voorzien, in plaats van verankering via een gedragscode”.

   Inmiddels is het wetsvoorstel ingediend waarmee in Boek 7 B.W. een regeling wordt opgenomen voor de franchiseovereenkomst. De Wet franchise wordt opgenomen in Titel 16 van Boek 7 B.W.. Na art. 7:910 B.W. wordt Titel 16 ingevoegd met 12 artikelen (art. 7:911 B.W. tot en met art. 7:922 B.W.).

   De wet reguleert vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen. Dit betreft

   (i) de precontractuele uitwisseling van informatie

   (ii) de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst

   (iii) de beëindiging van de franchisesamenwerking en

   (iv) het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers.

   De consultatieronde over het voorontwerp is inmiddels afgesloten (zie o.a. het advies van de Rechtspraak, waarin een aantal knelpunten rond de franchiseovereenkomst naar voren komen). Het wetsvoorstel is inmiddels toegezonden aan de Raad van State voor advies (zie nieuwsbericht Overheid op 12 juli 2019).

   Updates Wetsvoorstel Franchise

   Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld: zie verslag Vaste commissie Economische zaken (Kamerstuk 35392, nr. 5) en aangenomen. De uiteindelijke versie is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020, 251). Het wachten is op het inwerkingtredingsbesluit. Verwachte datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021. Er geldt onmiddellijke werking, dus ook bestaande franchise-overeenkomsten moeten in overeenstemming gebracht worden met de wet.

   MdV, 25-10-2019; update 14-09-2020

   Meer actualiteiten