Pagina inhoud

  Actualiteiten praktische aspecten burgerlijk procesrecht (nov. 2021)

  Enkele recente ontwikkelingen in het (praktische) procesrecht worden in dit blog belicht. Het gaat om een aantal meta-onderwerpen. Allereerst natuurlijk de invoering van het digitaal procederen in beslagzaken. Dit was al aangekondigd in het blog ‘Digitaal procederen? KEI 2.0’. Per 15 november 2021 is dit nu ook ingevoerd, na een pilot door 80 advocaten. Zie het bericht op de Rechtspraak. Wat is er nog meer gebeurd of nieuwswaardig op het vlak van het burgerlijk procesrecht?

  Digitaal procederen in beslagzaken

  Het digitaal uploaden van processtukken leidt tot een enorme tijdwinst en bespaart een hoop gestress en gedoe met printen, scannen, rapen en inbinden, en dit alles op tijd voor de koerier. De afgelopen weken heb ik weer dat niet onverdeelde genoegen mogen smaken, en de medegebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw hebben mij daarbij enigszins meewarig aangekeken. Wat is die man in godsnaam aan het doen met al dat papier? Hopelijk volgen de verdere stappen in KEI 2.0 spoedig.

  Digitaal beslag voertuigen via de RDW

  De invoering per 1 april 2021 van het digitaal beslag op voertuigen (art. 442 Rv. nieuw) wordt in de praktijk merkbaar. Deurwaarders hebben dit beslag al ontdekt en maken er inmiddels regelmatig gebruik van, zoals ik zelf heb mogen ervaren bij een klant die zijn verkopersprivilege met betrekking tot een bestelbus wilde uitoefenen. Gelukkig was dat tijdig ingeroepen, maar er lagen al meerdere beslagen op de bus. Het kentekenregister is overigens natuurlijk geen eigendomsregister.

  Reden om des te beter op te letten dat verkopers een eigendomsvoorbehoud bedingen als niet de gehele koopsom bij aankoop wordt voldaan en een voertuig voor verkoop niet zomaar laten overschrijven. En bij langer lopende contracten een stil pandrecht vestigen en meteen vuistpand nemen als er niet betaald wordt.

  Zie ook het eerdere blog Herziening beslagrecht en executierecht.

  Griffierechten

  Op het vlak van griffierechten beweegt er ook het een en ander. Wetsvoorstel nr. 35 439 Wijziging Wet griffierechten burgerlijke zaken (WGBZ) voor geringe geldvorderingen is inmiddels bij de Eerste Kamer in behandeling en gereed voor bespreking in een plenaire sessie. Zie deze link het initiële voorstel (dat met name ziet op geringe vorderingen).

  Bij amendement Van Nispen (SP) en Van den Berge (GL) is er in dit wetsvoorstel een nieuwe categorie van griffierechten ingevoerd voor zaken met een geldvordering van meer dan 1 miljoen euro. De nieuwe griffierechtcategorie is doorgevoerd in alle instanties; in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie.

  Met dat amendement hangt samen een op 8 december 2020 bij de behandeling van de begrotingswet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangenomen amendement. Dit tweede amendement wijzigt de WGBZ zodat de met dit wetsvoorstel voorgestelde verhoging van de griffierechttarieven niet komt te gelden voor vorderingen vanaf € 5.000, maar pas voor vorderingen vanaf € 12.500. Dit om de drempel tot de rechter voor het MKB niet hoger te maken.

  In het kader van budgetneutraliteit herstelt de verhoging van het tarief voor vorderingen van meer dan 1 miljoen het evenwicht, waardoor er ruimte komt de kleinere vorderingen (meer) te ontzien.

  Griffierechten WHOA

  De WHOA-procedure geniet toenemende belangstelling. Schuldeisers die invloed willen uitoefenen op het akkoord hebben echter geen makkelijke positie. Als een schuldeiser bezwaar wil maken tegen de homologatie, dan geldt onder meer als voorwaarde dat over het bezwaar direct door de schuldeiser aan de bel is getrokken, anders is de beurt van de schuldeiser voorbij.

  De griffierechten voor de schuldeiser zijn ondertussen fors. Uit het overzicht van griffierechten in civiele zaken blijkt, dat rechtspersonen voor vorderingen tot EUR 100.000 een griffierecht van EUR 2.076 moeten betalen. Is de vordering hoger, dan betaalt de schuldeiser EUR 4.200. Lichtvaardige of ondoordachte bezwaren tegen de homologatie kunnen dus zeer kostbaar zijn.

  Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekerden

  De beslissing van het Kifid, waarin het recht op vrije advocaatkeuze werd verruimd naar buitengerechtelijke bijstand is door de Commissie van Beroep Kifid vernietigd. Klik hier voor de uitspraak van 2 november 2021. DAS heeft deze slag hiermee gewonnen. Het onderwerp van de vrije advocaatkeuze is op Lawyrup eerder besproken in het blog Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze.

  Hoge Raad publiceert weer 125 ‘oude’ standaardarresten

  En als afsluiter: de Hoge Raad heeft ECLI verrijkt met weer 125 ‘oude’ (standaard)arresten, heeft de Hoge Raad per 1 november 2021 bekendgemaakt op zijn website. De diehards die ervan houden zich vast te bijten in lekker ouderwets geformuleerde arresten kunnen hun hart ophalen en terug gaan naar de ‘horses mouth’.

  MdV, 21-11-2021

  Pagina inhoud

   Actualiteiten praktische aspecten burgerlijk procesrecht (nov. 2021)

   Enkele recente ontwikkelingen in het (praktische) procesrecht worden in dit blog belicht. Het gaat om een aantal meta-onderwerpen. Allereerst natuurlijk de invoering van het digitaal procederen in beslagzaken. Dit was al aangekondigd in het blog ‘Digitaal procederen? KEI 2.0’. Per 15 november 2021 is dit nu ook ingevoerd, na een pilot door 80 advocaten. Zie het bericht op de Rechtspraak. Wat is er nog meer gebeurd of nieuwswaardig op het vlak van het burgerlijk procesrecht?

   Digitaal procederen in beslagzaken

   Het digitaal uploaden van processtukken leidt tot een enorme tijdwinst en bespaart een hoop gestress en gedoe met printen, scannen, rapen en inbinden, en dit alles op tijd voor de koerier. De afgelopen weken heb ik weer dat niet onverdeelde genoegen mogen smaken, en de medegebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw hebben mij daarbij enigszins meewarig aangekeken. Wat is die man in godsnaam aan het doen met al dat papier? Hopelijk volgen de verdere stappen in KEI 2.0 spoedig.

   Digitaal beslag voertuigen via de RDW

   De invoering per 1 april 2021 van het digitaal beslag op voertuigen (art. 442 Rv. nieuw) wordt in de praktijk merkbaar. Deurwaarders hebben dit beslag al ontdekt en maken er inmiddels regelmatig gebruik van, zoals ik zelf heb mogen ervaren bij een klant die zijn verkopersprivilege met betrekking tot een bestelbus wilde uitoefenen. Gelukkig was dat tijdig ingeroepen, maar er lagen al meerdere beslagen op de bus. Het kentekenregister is overigens natuurlijk geen eigendomsregister.

   Reden om des te beter op te letten dat verkopers een eigendomsvoorbehoud bedingen als niet de gehele koopsom bij aankoop wordt voldaan en een voertuig voor verkoop niet zomaar laten overschrijven. En bij langer lopende contracten een stil pandrecht vestigen en meteen vuistpand nemen als er niet betaald wordt.

   Zie ook het eerdere blog Herziening beslagrecht en executierecht.

   Griffierechten

   Op het vlak van griffierechten beweegt er ook het een en ander. Wetsvoorstel nr. 35 439 Wijziging Wet griffierechten burgerlijke zaken (WGBZ) voor geringe geldvorderingen is inmiddels bij de Eerste Kamer in behandeling en gereed voor bespreking in een plenaire sessie. Zie deze link het initiële voorstel (dat met name ziet op geringe vorderingen).

   Bij amendement Van Nispen (SP) en Van den Berge (GL) is er in dit wetsvoorstel een nieuwe categorie van griffierechten ingevoerd voor zaken met een geldvordering van meer dan 1 miljoen euro. De nieuwe griffierechtcategorie is doorgevoerd in alle instanties; in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie.

   Met dat amendement hangt samen een op 8 december 2020 bij de behandeling van de begrotingswet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangenomen amendement. Dit tweede amendement wijzigt de WGBZ zodat de met dit wetsvoorstel voorgestelde verhoging van de griffierechttarieven niet komt te gelden voor vorderingen vanaf € 5.000, maar pas voor vorderingen vanaf € 12.500. Dit om de drempel tot de rechter voor het MKB niet hoger te maken.

   In het kader van budgetneutraliteit herstelt de verhoging van het tarief voor vorderingen van meer dan 1 miljoen het evenwicht, waardoor er ruimte komt de kleinere vorderingen (meer) te ontzien.

   Griffierechten WHOA

   De WHOA-procedure geniet toenemende belangstelling. Schuldeisers die invloed willen uitoefenen op het akkoord hebben echter geen makkelijke positie. Als een schuldeiser bezwaar wil maken tegen de homologatie, dan geldt onder meer als voorwaarde dat over het bezwaar direct door de schuldeiser aan de bel is getrokken, anders is de beurt van de schuldeiser voorbij.

   De griffierechten voor de schuldeiser zijn ondertussen fors. Uit het overzicht van griffierechten in civiele zaken blijkt, dat rechtspersonen voor vorderingen tot EUR 100.000 een griffierecht van EUR 2.076 moeten betalen. Is de vordering hoger, dan betaalt de schuldeiser EUR 4.200. Lichtvaardige of ondoordachte bezwaren tegen de homologatie kunnen dus zeer kostbaar zijn.

   Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekerden

   De beslissing van het Kifid, waarin het recht op vrije advocaatkeuze werd verruimd naar buitengerechtelijke bijstand is door de Commissie van Beroep Kifid vernietigd. Klik hier voor de uitspraak van 2 november 2021. DAS heeft deze slag hiermee gewonnen. Het onderwerp van de vrije advocaatkeuze is op Lawyrup eerder besproken in het blog Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze.

   Hoge Raad publiceert weer 125 ‘oude’ standaardarresten

   En als afsluiter: de Hoge Raad heeft ECLI verrijkt met weer 125 ‘oude’ (standaard)arresten, heeft de Hoge Raad per 1 november 2021 bekendgemaakt op zijn website. De diehards die ervan houden zich vast te bijten in lekker ouderwets geformuleerde arresten kunnen hun hart ophalen en terug gaan naar de ‘horses mouth’.

   MdV, 21-11-2021

   Meer actualiteiten