Pagina inhoud

  Maritiem Arbeidsverdrag

  Inleiding Maritiem Arbeidsverdrag

  Het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) of het Verdrag betreffende maritieme arbeid (Maritime Labour Convention, afgekort MLC 2006), is een verdrag uit 2006 dat tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierin zijn alle bestaande maritieme en andere arbeidsverdragen van de ILO gebundeld. Het verdrag wordt beschouwd als de vierde pijler van de maritieme regelgeving.

  Werkingssfeer

  In het Maritiem Arbeidsverdrag is de visserijsector niet inbegrepen. Het Maritiem Arbeidsverdrag ziet uitsluitend op de sectoren koopvaardij en de natte waterbouw (de handelsvaart).

  Implementatie in het Burgerlijk Wetboek

  Het verdrag is in het Nederlands arbeidsrecht geïmplementeerd door toevoeging van Afd. 12 en Afd. 12A aan Titel 10, Boek 7 B.W.. Deze afdeling is toegevoegd aan Titel 10 in verband met art. VIII van de Wet Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag van 6 juli 2011 (naar aanleiding van de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag van 23 februari 2006). Inwerkingtreding 20 augustus 2013. Zie ook de de pagina Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12) en de pagina Zeevarende in de visserij (afd. 12A) (die overigens in 2019 is hernoemd tot “Bijzondere bepalingen terzake van de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij”).

  Zeevisserij

  Voor de arbeidsvoorwaarden in de zeevisserij is in 2019 het ILO-Verdrag inzake arbeid in de visserij van 2007 te bekrachtigen (Verdrag nr. 188) in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Daarmee is een aantal bepalingen in de betreffende afdelingen gewijzigd. Zie ook de pagina Verdrag inzake arbeid in de visserij.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 9-02-2020]

  Maritiem Arbeidsverdrag

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Maritiem Arbeidsverdrag

   Inleiding Maritiem Arbeidsverdrag

   Het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) of het Verdrag betreffende maritieme arbeid (Maritime Labour Convention, afgekort MLC 2006), is een verdrag uit 2006 dat tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierin zijn alle bestaande maritieme en andere arbeidsverdragen van de ILO gebundeld. Het verdrag wordt beschouwd als de vierde pijler van de maritieme regelgeving.

   Werkingssfeer

   In het Maritiem Arbeidsverdrag is de visserijsector niet inbegrepen. Het Maritiem Arbeidsverdrag ziet uitsluitend op de sectoren koopvaardij en de natte waterbouw (de handelsvaart).

   Implementatie in het Burgerlijk Wetboek

   Het verdrag is in het Nederlands arbeidsrecht geïmplementeerd door toevoeging van Afd. 12 en Afd. 12A aan Titel 10, Boek 7 B.W.. Deze afdeling is toegevoegd aan Titel 10 in verband met art. VIII van de Wet Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag van 6 juli 2011 (naar aanleiding van de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag van 23 februari 2006). Inwerkingtreding 20 augustus 2013. Zie ook de de pagina Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12) en de pagina Zeevarende in de visserij (afd. 12A) (die overigens in 2019 is hernoemd tot “Bijzondere bepalingen terzake van de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij”).

   Zeevisserij

   Voor de arbeidsvoorwaarden in de zeevisserij is in 2019 het ILO-Verdrag inzake arbeid in de visserij van 2007 te bekrachtigen (Verdrag nr. 188) in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Daarmee is een aantal bepalingen in de betreffende afdelingen gewijzigd. Zie ook de pagina Verdrag inzake arbeid in de visserij.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 9-02-2020]

   Maritiem Arbeidsverdrag

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!