LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst

Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W. behandelt de zee-arbeidsovereenkomst (oftewel de arbeidsovereenkomst van zeevarenden). Dit is een tamelijk uitgebreide regeling binnen Titel 10 Boek 7, die zelf ook weer is opgedeeld in meerdere paragrafen. Alles bij elkaar omvat de regeling 64 bepalingen (art. 7:694 B.W. tot en met art. 7:738f B.W.). De hele regeling wordt vooralsnog op deze ene pagina behandeld, waarbij summier is aangeduid wat de inhoud is en met links naar de wettekst.

Deze afdeling is toegevoegd aan Titel 10 in verband met art. VIII van de Wet Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag van 6 juli 2011 (naar aanleiding van de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag van 23 februari 2006). Inwerkingtreding 20 augustus 2013. Aan de regeling voor de arbeidsverhouding van zeevarenden is een groot aantal uitvoeringsregelingen en besluiten verbonden.

Algemene bepalingen (Par. 1, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Definitie overeenkomst zeevarende

In art. 7:694 B.W. wordt de definitie van de “zee-arbeidsovereenkomst” gegeven (hoewel je volgens mij de zee niet echt aan het werk  krijgt voor je). De paragraaf omvat 12 bepalingen (art. 7:694 B.W. tot en met art. 7:705 B.W.).

De zee-arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst, waaronder begrepen de uitzendovereenkomst, waarbij de zeevarende zich verbindt arbeid aan boord van een zeeschip te verrichten. In lid 2 wordt bepaald dat bij AMvB uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor bepaalde groepen.

De arbeidsovereenkomst van de zeevarende moet schriftelijk worden aangegaan (art. 7:697 B.W.). En vermeldt in ieder geval ook de afspraken over het loon (art. 7:699 aanhef en sub 6 B.W.).

Loon zeevarende (Par. 2, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Par. 2 bevat een 11 speciale bepalingen inzake het loon waar de zeevarende aanspraak op kan maken (art. 7:706 B.W. tot en met art. 7:716 B.W.).

In art. 7:709 B.W. is bepaald, dat de zeevarende aanspraak heeft op betaling van overuren, wanneer hij meer moet werken dan in de arbeidsovereenkomst vastgelegd of in de wet is bepaald. Dit tenzij het overwerk noodzakelijk is voor het behoud van het schip, de opvarenden of de zaken aan boord. De kapitein moet hiervan aantekening houden in een logboek en de zeevarende moet die aantekening binnen een maand voor akkoord paraferen.

Vakantierechten zeevarende (Par. 3, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

In art. 7:717 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de vakantierechten van de zeevarende.

Repatriëring zeevarende (Par. 4, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

In art. 7:718 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de repatriëring van de zeevarende.

Vergoeding bij schipbreuk en overlijden zeevarende (Par. 5, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

In art. 7:719 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de vergoeding bij schipbreuk en in art. 7:720 B.W. bij overlijden van de zeevarende.

Einde van de zee-arbeidsovereenkomst (Par. 6, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

In art. 7:721 B.W. tot en met art. 7:733 B.W. is een speciale regeling van 13 bepalingen uitgewerkt inzake het einde van de arbeidsovereenkomst van de zeevarende.

Ziekte van de zeevarende (Par. 8, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

In art. 7:734 B.W. tot en met art. 7:734m B.W. is een speciale regeling van 14 bepalingen opgenomen inzake ziekte van de van de zeevarende tijdens de arbeidsovereenkomst.

Tijdelijke zeevarende (Par. 9, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

In art. 7:735 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de werknemer die tijdelijk werkt aan boord van een zeeschip.

De zee-arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht (Par. 10, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

In art. 7:736 B.W. is een bepaling gewijd aan de arbeidsovereenkomst van de zeevarende waar buitenlands recht op van toepassing is.

Verplichtingen van de scheepsbeheerder (Par. 11, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De wet heeft slot nog een regeling van 8 bepalingen opgenomen inzake de verplichtingen van de “scheepsbeheerder” in art. 7:737 B.W.  tot en met art. 7:738f B.W..

Auteur & Last edit

[MdV, 24-11-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.