Pagina inhoud

  Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

  Inleiding hoger beroep

  De procedure in hoger beroep is geregeld in Titel 7 Boek 1 Rechtsvordering (art. 332 Rv. t/m art. 362 Rv.). NB de link verwijst naar de wettekst voor niet-digitaal procederen.

  De Titel is onderverdeeld in 4 afdelingen:

  Appellabiliteit (Afd. 1)

  Termijn hoger beroep (Afd. 2)

  Verloop procedure hoger beroep (Afd. 3)

  Hoger beroep tegen beschikkingen (Afd. 4)

  Hoger beroep bij Gerechtshof

  Omdat de procedure in 1e instantie in de meeste gevallen moet worden ingeleid bij de rechtbank, is de hogere instantie waar het hoger beroep moet worden ingesteld dus het Gerechtshof binnen welks ressort de rechtbank zit die het bestreden vonnis heeft gewezen. Er zijn in Nederland sinds in 2013 de structuur van de rechtspraak is gewijzigd 11 rechtbanken, verdeeld over 4 gerechtshoven (zie de pagina Gerechtshoven op Rechtspraak.nl).

  Hoger beroep in Antilliaanse zaken

  Daarnaast is er het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dat in hoger beroep recht spreekt in de Nederlandse Antillen. Hoewel sinds 2010 Aruba, Curaçao en St. Maarten onafhankelijk zijn geworden, vallen ze nog wel onder de rechtspraak van dit Hof. Zie de website van het Gemeenschappelijk Hof.

  KEI project digitaal procederen

  Door de intrekking van het KEI project medio 2018 is niet te verwachten dat er op afzienbare termijn een digitale procesgang voor de gerechtshoven zal komen. Zie ook het blog Digitaal procederen? KEI 2.0 (van 3 juni 2021) over de nieuwe initiatieven inzake digitalisering van de rechtspraak. Door de introductie van veilig mailen kan inmiddels wel via e-mail met de gerechten worden gemaild.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-08-2016, laatste bewerking 7-06-2023]

  Pagina inhoud

   Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

   Inleiding hoger beroep

   De procedure in hoger beroep is geregeld in Titel 7 Boek 1 Rechtsvordering (art. 332 Rv. t/m art. 362 Rv.). NB de link verwijst naar de wettekst voor niet-digitaal procederen.

   De Titel is onderverdeeld in 4 afdelingen:

   Appellabiliteit (Afd. 1)

   Termijn hoger beroep (Afd. 2)

   Verloop procedure hoger beroep (Afd. 3)

   Hoger beroep tegen beschikkingen (Afd. 4)

   Hoger beroep bij Gerechtshof

   Omdat de procedure in 1e instantie in de meeste gevallen moet worden ingeleid bij de rechtbank, is de hogere instantie waar het hoger beroep moet worden ingesteld dus het Gerechtshof binnen welks ressort de rechtbank zit die het bestreden vonnis heeft gewezen. Er zijn in Nederland sinds in 2013 de structuur van de rechtspraak is gewijzigd 11 rechtbanken, verdeeld over 4 gerechtshoven (zie de pagina Gerechtshoven op Rechtspraak.nl).

   Hoger beroep in Antilliaanse zaken

   Daarnaast is er het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dat in hoger beroep recht spreekt in de Nederlandse Antillen. Hoewel sinds 2010 Aruba, Curaçao en St. Maarten onafhankelijk zijn geworden, vallen ze nog wel onder de rechtspraak van dit Hof. Zie de website van het Gemeenschappelijk Hof.

   KEI project digitaal procederen

   Door de intrekking van het KEI project medio 2018 is niet te verwachten dat er op afzienbare termijn een digitale procesgang voor de gerechtshoven zal komen. Zie ook het blog Digitaal procederen? KEI 2.0 (van 3 juni 2021) over de nieuwe initiatieven inzake digitalisering van de rechtspraak. Door de introductie van veilig mailen kan inmiddels wel via e-mail met de gerechten worden gemaild.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-08-2016, laatste bewerking 7-06-2023]

   Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!