Pagina inhoud

  Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

  Inleiding algemene bepaling verzoekschriftprocedure

  In Afd. 1, Titel 3 Boek 1 Rv. geeft de wet één bepaling waarin voorzien wordt in de verzoekschriftprocedure: art. 261 Rv.. Van deze bepaling word je bij eerste lezing niet heel veel wijzer.

  Wanneer in een wettelijke bepaling wordt gesproken van “verzoeken”, dan weet je dat het om een verzoekschriftprocedure gaat. Spreekt de wet van “vorderen”, dan gaat het om een procedure die bij dagvaarding moet worden ingeleid. Soms is de wettekst duidelijk, zoals art. 700 lid 2 Rv. dat voor conservatoir beslag duidelijk aangeeft dat het verlof van de Voorzieningenrechter moet worden gevraagd bij verzoekschrift.

  Lid 1 bepaalt, dat op verzoekschriftprocedures Afd. 3 van toepassing is. Dit tenzij de wet anders bepaalt. Zoals in de Slotbepaling Faillissementswet, waar de procedure van Afd. 3 wordt uitgesloten voor insolventieprocedures.

  Lid 2 bepaalt, dat met een verzoekschrift worden ingeleid die zaken, ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.

  Procesreglementen

  De rechtbanken hebben naast de wettelijke regeling eigen richtlijnen opgesteld met betrekking tot de procesregels, waarin die op een praktisch niveau worden uitgewerkt. De rechtbanken kennen een eigen procesreglement verzoekschriftprocedures. Voor de afdeling Kantonrechter is er een apart procesreglement rechtbanken Kantonzaken. Daarin zijn onder meer de uitsteltermijnen en andere beleidsmatige processuele regels opgenomen, waarmee de rechter het verloop van de procedure stroomlijnt.

  Daarnaast is er de beslagsyllabus (versie aug. 2022), die bijzondere beleidsregels voor de behandeling van beslagrekesten geeft. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

  Bewijsrecht geldt ook in verzoekschriftprocedures

  In procedures die met een verzoekschrift worden ingeleid, zijn de bepalingen van het bewijsrecht van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet (art. 284 lid 1 Rv.). Aldus ook de Hoge Raad in HR 23 december 2016 (Mediant), r.o. 3.15. Zie de pagina Algemene bepalingen bewijsrecht.

  De regeling voor verzoekschriftprocedures geldt ook in hoger beroep (art. 362 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 25-01-2019; laatste bewerking 29-05-2023]

  Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

   Inleiding algemene bepaling verzoekschriftprocedure

   In Afd. 1, Titel 3 Boek 1 Rv. geeft de wet één bepaling waarin voorzien wordt in de verzoekschriftprocedure: art. 261 Rv.. Van deze bepaling word je bij eerste lezing niet heel veel wijzer.

   Wanneer in een wettelijke bepaling wordt gesproken van “verzoeken”, dan weet je dat het om een verzoekschriftprocedure gaat. Spreekt de wet van “vorderen”, dan gaat het om een procedure die bij dagvaarding moet worden ingeleid. Soms is de wettekst duidelijk, zoals art. 700 lid 2 Rv. dat voor conservatoir beslag duidelijk aangeeft dat het verlof van de Voorzieningenrechter moet worden gevraagd bij verzoekschrift.

   Lid 1 bepaalt, dat op verzoekschriftprocedures Afd. 3 van toepassing is. Dit tenzij de wet anders bepaalt. Zoals in de Slotbepaling Faillissementswet, waar de procedure van Afd. 3 wordt uitgesloten voor insolventieprocedures.

   Lid 2 bepaalt, dat met een verzoekschrift worden ingeleid die zaken, ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.

   Procesreglementen

   De rechtbanken hebben naast de wettelijke regeling eigen richtlijnen opgesteld met betrekking tot de procesregels, waarin die op een praktisch niveau worden uitgewerkt. De rechtbanken kennen een eigen procesreglement verzoekschriftprocedures. Voor de afdeling Kantonrechter is er een apart procesreglement rechtbanken Kantonzaken. Daarin zijn onder meer de uitsteltermijnen en andere beleidsmatige processuele regels opgenomen, waarmee de rechter het verloop van de procedure stroomlijnt.

   Daarnaast is er de beslagsyllabus (versie aug. 2022), die bijzondere beleidsregels voor de behandeling van beslagrekesten geeft. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

   Bewijsrecht geldt ook in verzoekschriftprocedures

   In procedures die met een verzoekschrift worden ingeleid, zijn de bepalingen van het bewijsrecht van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet (art. 284 lid 1 Rv.). Aldus ook de Hoge Raad in HR 23 december 2016 (Mediant), r.o. 3.15. Zie de pagina Algemene bepalingen bewijsrecht.

   De regeling voor verzoekschriftprocedures geldt ook in hoger beroep (art. 362 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 25-01-2019; laatste bewerking 29-05-2023]

   Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!