Verdeling van een gemeenschap (Afd. 5, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding verdeling van een gemeenschap

Afd. 5, Titel 2, Boek 3 Rv. wordt de procedure voor de verdeling van gemeenschappen geregeld. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap). De Afdeling omvat 24 bepalingen (art. 677 Rv. tot en met art. 699 Rv.).

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 27-08-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.