Verzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 1, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding verzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap

In Afd. 1, Titel 2, Boek 3 Rv. wordt de verzegeling van een boedel geregeld. Dit kan betrekking hebben op de goederen van een nalatenschap en of een gemeenschap. Zoals een vrije gemeenschap of een (ontbonden) huwelijksgoederengemeenschap. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap).

De Afdeling omvat 8 bepalingen (art. 658 Rv. tot en met art. 665 Rv.).

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 27-08-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.