Pagina inhoud

  Netherlands Commercial Court van start

  Per 1 januari 2019 is de invoering van de Netherlands Commercial Court (NCC) een feit. Daarmee is de toegang tot de Nederlandse rechter in internationale handelsgeschillen verbeterd.

  Om te voorzien in de behoefte van procederen in internationale handelsgeschillen bij de Nederlandse rechter, met Engels als voertaal, is voorzien in het instellen in een speciale rechtbank, de Netherlands Commercial Court. Daarvoor is een speciale kamer ingesteld  bij rechtbank Amsterdam, en voor hoger beroep ook bij het Hof Amsterdam.

  Het wetsvoorstel tot het instellen van de Netherlands Commercial Court is op 4 december 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is inmiddels ook gepubliceerd in het Staatsblad en in werking getreden per 1 januari 2019 (zie Stb. 2018, 475). Voor de inhoud van de wetswijziging zie Stb. 2018, 474.

  De procedure voor de NCC (en het hoger beroep bij de NCCA) is opgenomen in art. 30r Rv.. Zie voor meer informatie ook de pagina Algemene voorschriften procedures (Af. 3B, Titel 1, Boek 1 Rv.) en de website van de NCC.

  [MdV, 15-02-2019]

  Pagina inhoud

   Netherlands Commercial Court van start

   Per 1 januari 2019 is de invoering van de Netherlands Commercial Court (NCC) een feit. Daarmee is de toegang tot de Nederlandse rechter in internationale handelsgeschillen verbeterd.

   Om te voorzien in de behoefte van procederen in internationale handelsgeschillen bij de Nederlandse rechter, met Engels als voertaal, is voorzien in het instellen in een speciale rechtbank, de Netherlands Commercial Court. Daarvoor is een speciale kamer ingesteld  bij rechtbank Amsterdam, en voor hoger beroep ook bij het Hof Amsterdam.

   Het wetsvoorstel tot het instellen van de Netherlands Commercial Court is op 4 december 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is inmiddels ook gepubliceerd in het Staatsblad en in werking getreden per 1 januari 2019 (zie Stb. 2018, 475). Voor de inhoud van de wetswijziging zie Stb. 2018, 474.

   De procedure voor de NCC (en het hoger beroep bij de NCCA) is opgenomen in art. 30r Rv.. Zie voor meer informatie ook de pagina Algemene voorschriften procedures (Af. 3B, Titel 1, Boek 1 Rv.) en de website van de NCC.

   [MdV, 15-02-2019]

   Meer actualiteiten