Wet eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Sinds het gestrande project ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) tot invoering van digitaal procederen zijn we opgezadeld met twee versies van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.): digitaal en niet-digitaal. Op 23 september is te langen leste een wetsvoorstel ingediend om hier weer één wetboek van te maken. Het KEI-project uit 2016, waarmee beoogd werd om…

Actualiteiten praktische aspecten burgerlijk procesrecht (nov. 2021)

Enkele recente ontwikkelingen in het (praktische) procesrecht worden in dit blog belicht. Het gaat om een aantal meta-onderwerpen. Allereerst natuurlijk de invoering van het digitaal procederen in beslagzaken. Dit was al aangekondigd in het blog ‘Digitaal procederen? KEI 2.0’. Per 15 november 2021 is dit nu ook ingevoerd, na een pilot door 80 advocaten. Zie…

Digitaal procederen? Beslag KEI 2.0

Het project Kwaliteit en Innovatie (afgekort ‘KEI’) was – grotendeels – een fiasco. Met dit project wilde de Rechtspraak digitaal procederen stapsgewijs invoeren. Het probleem school met name in het feit, dat ook de procesrechtelijke aspecten van civiele procedures onderdeel waren van het project, en niet alleen het digitaal uitwisselen van stukken. De beheersing van…

Wetsvoorstel intrekking KEI digitaal procederen

De Minister van Rechtsbescherming heeft besloten om zo spoedig mogelijk te stoppen met het digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Digitaal procederen bij de Hoge Raad wordt niet stopgezet. Uit onderzoek is gebleken dat er teveel problemen zijn. De kosten zijn hoog en lopen alleen maar op. Ook het is niet makkelijk voor partijen om digitaal te procederen. Het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (“Rv.”) zal weer samengevoegd worden tot één versie. In deze blog worden de wijzigingen en de overgangsregelingen uit het Wetsvoorstel intrekking KEI op een rijtje gezet.