Pagina inhoud

  Voorstel EU-Verordening inzake Artificiële Intelligentie (AI-Act)

  De Europese wetgever was al enige tijd bezig met een een ontwerp Verordening Artificiële Intelligentie. De komst van ChatGPT heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Op 11 mei 2023 heeft het Europese parlement ingestemd met een aanpassing van dit wetsvoorstel van de Commissie. Zie deze link voor de concept verordening.

  ChatGPT is veel sneller geland en dan verwacht en wordt alom gebruikt. Het biedt soms best leuke resultaten, hoewel je moet opletten. Zie het bericht op LinkedIn van mr. Ferdinand Bosvelt (Wijn & Stael Advocaten), die aan ChatGPT gevraagd had of je met de WHOA van een belastingschuld af kunt komen.

  Ook met open AI tools voor afbeeldingen zoals Dreamstudio kun je al heel veel doen. Deze afbeelding heb ik bvb. met die tool gemaakt.

  de rechter

  Zelfs de techgiganten zelf waarschuwen voor de (te) snelle ontwikkeling van AI en roepen op om een adempauze in te lassen. Zie het artikel op de NOS website.

  Visie van de Europese Commissie op Artificiële Intelligentie

  Zie EU Commissie press release 6 december 2022. AI is volgens de Europese Commissie van groot belang voor onze toekomst. Maar aan AI zijn ook risico’s verbonden, die we nog niet volledig overzien.

  De wet moet ervoor zorgen dat AI-systemen die in de EU worden verkocht en gebruikt, veilig zijn en in overeenstemming met de bestaande wetgeving inzake grondrechten en de waarden van de Unie. Het gebruik door particuliere organisaties en personen van systemen die ‘social scoring’ toepassen wordt verboden. Daardoor kunnen burgers gediscrimineerd worden. Ook de toepassing van ‘real time’ systemen gebruikt door handhavingsinstanties wordt aangescherpt.

  De regeling voorziet ook in een gelaagde classificatie van AI-systemen. Systemen die waarschijnlijk geen ernstige schendingen van grondrechten of andere significante risico’s met zich mee brengen worden uitgezonderd van verbodsbepalingen. Verder wordt de compliance en het toezicht verder aangescherpt en verbeterd.

  Tijdpad inwerkingtreding AI-Act

  Het duurt zoals gebruikelijk nog wel even voordat de ‘AI-Act’ in werking zal treden. Eerst moet het nog door het Europees Parlement en wanneer het is aangenomen staat voor de inwerkingtreding standaard twee jaar. Zie ook het artikel van de NOS d.d. 11 mei 2023.

  [MdV, 12-05-2023]

  Pagina inhoud

   Voorstel EU-Verordening inzake Artificiële Intelligentie (AI-Act)

   De Europese wetgever was al enige tijd bezig met een een ontwerp Verordening Artificiële Intelligentie. De komst van ChatGPT heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Op 11 mei 2023 heeft het Europese parlement ingestemd met een aanpassing van dit wetsvoorstel van de Commissie. Zie deze link voor de concept verordening.

   ChatGPT is veel sneller geland en dan verwacht en wordt alom gebruikt. Het biedt soms best leuke resultaten, hoewel je moet opletten. Zie het bericht op LinkedIn van mr. Ferdinand Bosvelt (Wijn & Stael Advocaten), die aan ChatGPT gevraagd had of je met de WHOA van een belastingschuld af kunt komen.

   Ook met open AI tools voor afbeeldingen zoals Dreamstudio kun je al heel veel doen. Deze afbeelding heb ik bvb. met die tool gemaakt.

   de rechter

   Zelfs de techgiganten zelf waarschuwen voor de (te) snelle ontwikkeling van AI en roepen op om een adempauze in te lassen. Zie het artikel op de NOS website.

   Visie van de Europese Commissie op Artificiële Intelligentie

   Zie EU Commissie press release 6 december 2022. AI is volgens de Europese Commissie van groot belang voor onze toekomst. Maar aan AI zijn ook risico’s verbonden, die we nog niet volledig overzien.

   De wet moet ervoor zorgen dat AI-systemen die in de EU worden verkocht en gebruikt, veilig zijn en in overeenstemming met de bestaande wetgeving inzake grondrechten en de waarden van de Unie. Het gebruik door particuliere organisaties en personen van systemen die ‘social scoring’ toepassen wordt verboden. Daardoor kunnen burgers gediscrimineerd worden. Ook de toepassing van ‘real time’ systemen gebruikt door handhavingsinstanties wordt aangescherpt.

   De regeling voorziet ook in een gelaagde classificatie van AI-systemen. Systemen die waarschijnlijk geen ernstige schendingen van grondrechten of andere significante risico’s met zich mee brengen worden uitgezonderd van verbodsbepalingen. Verder wordt de compliance en het toezicht verder aangescherpt en verbeterd.

   Tijdpad inwerkingtreding AI-Act

   Het duurt zoals gebruikelijk nog wel even voordat de ‘AI-Act’ in werking zal treden. Eerst moet het nog door het Europees Parlement en wanneer het is aangenomen staat voor de inwerkingtreding standaard twee jaar. Zie ook het artikel van de NOS d.d. 11 mei 2023.

   [MdV, 12-05-2023]

   Meer actualiteiten