Pagina inhoud

  Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

  De meest recente ontwikkeling in het bouwrecht is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Stb. 2019, 382) (ook wel afgekort als “WKB”). Deze beoogt verdere bescherming van de consument-opdrachtgever tot de bouw van een woning. De wet treedt in beginsel in werking op 1 januari 2021.

  De wet voorziet enerzijds in een verhoogde aansprakelijkheid van de aannemer ten aanzien van gebreken. Deze regeling is voor consumenten dwingend recht. In overeenkomsten met niet-consumenten mag ervan af geweken worden. Daarnaast komt er een geprivatiseerd systeem van bouwtoezicht door een zgn. kwaliteitsborger. Deze krijgt een controlerende taak naast de taak van de gemeentelijke dienst Bouw en Woningtoezicht. Voor de oplevering moet de kwaliteitsborger een positieve verklaring afgeven. De regeling zal gefaseerd ingevoerd worden, afhankelijk van de mate waarin de sector er rijp voor is. Lees meer over de aannemingsovereenkomst op de pagina Aanneming van werk.

  Pagina inhoud

   Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

   De meest recente ontwikkeling in het bouwrecht is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Stb. 2019, 382) (ook wel afgekort als “WKB”). Deze beoogt verdere bescherming van de consument-opdrachtgever tot de bouw van een woning. De wet treedt in beginsel in werking op 1 januari 2021.

   De wet voorziet enerzijds in een verhoogde aansprakelijkheid van de aannemer ten aanzien van gebreken. Deze regeling is voor consumenten dwingend recht. In overeenkomsten met niet-consumenten mag ervan af geweken worden. Daarnaast komt er een geprivatiseerd systeem van bouwtoezicht door een zgn. kwaliteitsborger. Deze krijgt een controlerende taak naast de taak van de gemeentelijke dienst Bouw en Woningtoezicht. Voor de oplevering moet de kwaliteitsborger een positieve verklaring afgeven. De regeling zal gefaseerd ingevoerd worden, afhankelijk van de mate waarin de sector er rijp voor is. Lees meer over de aannemingsovereenkomst op de pagina Aanneming van werk.

   Meer actualiteiten