LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Aanneming van werk (Titel 12, Boek 7 B.W.)

Aanneming van werk (Titel 12, Boek 7 B.W.)

Inleiding aanneming van werk

Aanneming van werk is geregeld in Titel 12, Boek 7 B.W.. Aanneming van werk valt onder de bijzondere overeenkomsten. De titel bestaat uit twee afdelingen; aanneming van werk in het algemeen en bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning. 

Bij aanneming van werk moet er worden gedacht aan bijvoorbeeld het installeren van een keuken of bepaald schilderwerk. In de Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 12 zijn specifieke voorbeelden genoemd van wat onder aanneming van werk valt. Het gaat om een overeenkomst die ziet op arbeid, die leidt tot een werk van stoffelijke aard.

Belangrijk om te zien is dat bij aanneming van werk geen dienstbetrekking aanwezig is. Een belangrijk voorbeeld is de grote groep ZZP-ers die klussen aannemen van grote aannemers in de bouw.

Het is vaak lastig om te oordelen of het gaat om aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht is. dit moet worden beoordeeld per geval door te kijken naar de omstandigheden die bij dit geval spelen. Doorslaggevend voor de aanneming van werk is of het gaat om werkzaamheden die bestaan in het vervaardigen en/of bewerken van stoffelijke voorwerpen. 

Tot slot dient er te worden vermeld dat de regels omtrent de aanneming van werk regels zijn van regelend recht. Men kan dus overeenkomen dat andere regels van toepassing zijn zoals de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV).

Auteur & Last edit

[MdV, 10-09-2016; bijgewerkt 11-07-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.