Pagina inhoud

  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

  In 2019 heeft zich een stille revolutie voltrokken. Het ambtenarenrecht is – grotendeels – onder het reguliere arbeidsrecht gebracht. De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Daardoor vallen met ingang van die datum nagenoeg alle ambtenaren onder het gewone arbeidsrecht van Titel 10 Boek 7 B.W.. Dat betekent ook, dat de rechtsgang in geschillen over de rechtspositie van ambtenaren niet meer via de bestuursrechter verloopt.

  Aanpassing ambtenarenwet

  Ook de Ambtenarenwet wordt in verband met deze grote wijziging herzien. De speciale regels die voor ambtenaren gelden, verbonden aan hun functie werknemer van de overheid blijven wel gehandhaafd. Zoals de geheimhoudingsplicht, de plicht nevenfuncties te melden en het verbod op het aannemen van giften. De Rijksoverheid heeft een aantal websites met informatie over deze grote wijzigingsoperatie. Zie het bericht op de website van de overheid, waar ook wordt verwezen naar diverse andere publicaties over dit onderwerp.

  Voor welke ambtenaren geldt de WNRA?

  De WNRA heeft ingrijpende gevolgen voor een zeer grote groep werknemers in allerlei lagen van de overheid. Denk aan iedereen in dienst van het Rijk met alle uitvoerende diensten zoals Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor bodemonderzoek, enz., en ambtenaren die werken bij provincies en gemeenten. Maar ook werknemers bij functionele publiekrechtelijke organisaties (PBO’s). Zoals waterschappen. En een grote groep werknemers in het onderwijs, zoals bij de universiteiten.

  Arbeidsvoorwaarden ambtenaren

  De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren veranderen niet door de nieuwe wet. Die worden meestal vastgesteld in CAO’s, waarover de overheid als werkgever met de ambtenaren onderhandelt. De aanpassing van de rechtspositie van ambtenaren zal echter ongetwijfeld ook doorwerken in de verschillende CAO’s voor ambtenaren.

  Aanpassingswet WNRA

  Deze stelselwijziging heeft ook gevolgen voor tal van wetten. In aansluiting is er dan ook een wetgevingsoperatie uitgevoerd om tal van wetten aan te passen om deze stelselwijziging ook daarin door te voeren. Zie voor nadere informatie de pagina Arbeidsovereenkomst.

  Pagina inhoud

   Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

   In 2019 heeft zich een stille revolutie voltrokken. Het ambtenarenrecht is – grotendeels – onder het reguliere arbeidsrecht gebracht. De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Daardoor vallen met ingang van die datum nagenoeg alle ambtenaren onder het gewone arbeidsrecht van Titel 10 Boek 7 B.W.. Dat betekent ook, dat de rechtsgang in geschillen over de rechtspositie van ambtenaren niet meer via de bestuursrechter verloopt.

   Aanpassing ambtenarenwet

   Ook de Ambtenarenwet wordt in verband met deze grote wijziging herzien. De speciale regels die voor ambtenaren gelden, verbonden aan hun functie werknemer van de overheid blijven wel gehandhaafd. Zoals de geheimhoudingsplicht, de plicht nevenfuncties te melden en het verbod op het aannemen van giften. De Rijksoverheid heeft een aantal websites met informatie over deze grote wijzigingsoperatie. Zie het bericht op de website van de overheid, waar ook wordt verwezen naar diverse andere publicaties over dit onderwerp.

   Voor welke ambtenaren geldt de WNRA?

   De WNRA heeft ingrijpende gevolgen voor een zeer grote groep werknemers in allerlei lagen van de overheid. Denk aan iedereen in dienst van het Rijk met alle uitvoerende diensten zoals Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor bodemonderzoek, enz., en ambtenaren die werken bij provincies en gemeenten. Maar ook werknemers bij functionele publiekrechtelijke organisaties (PBO’s). Zoals waterschappen. En een grote groep werknemers in het onderwijs, zoals bij de universiteiten.

   Arbeidsvoorwaarden ambtenaren

   De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren veranderen niet door de nieuwe wet. Die worden meestal vastgesteld in CAO’s, waarover de overheid als werkgever met de ambtenaren onderhandelt. De aanpassing van de rechtspositie van ambtenaren zal echter ongetwijfeld ook doorwerken in de verschillende CAO’s voor ambtenaren.

   Aanpassingswet WNRA

   Deze stelselwijziging heeft ook gevolgen voor tal van wetten. In aansluiting is er dan ook een wetgevingsoperatie uitgevoerd om tal van wetten aan te passen om deze stelselwijziging ook daarin door te voeren. Zie voor nadere informatie de pagina Arbeidsovereenkomst.

   Meer actualiteiten