LawyrupBurgerlijk wetboekErfrecht (Boek 4 B.W.)Uiterste willen (Titel 4, Boek 4 B.W.)Legitieme portie bij vererving (Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Legitieme portie bij vererving (Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Inleiding legitieme portie bij vererving

De ‘legitieme portie’ is een wettelijk minimum aandeel dat aan degenen toekomt, die zonder uiterste wilsbeschikking de erfgenamen zouden zijn. In Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W. wordt dit geregeld. Deze afdeling bestaat weer uit 3 paragrafen:

Par. 1 Algemene bepalingen legitieme portie (art. 4:63 B.W. en art. 4:64 B.W.);

Par. 2 De omvang van de legitieme portie (art. 4:65 B.W. tot en met art. 4:78 B.W.);

Par. 3 Het geldend maken van de legitieme portie (art. 4:79 B.W. tot en met art. 4:92 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 6-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.