Pagina inhoud

  Algemene bepalingen legitieme portie (Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

  Inleiding algemene bepalingen legitieme portie

  Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W. geeft twee algemene bepalingen over de legitieme portie (art. 4:63 B.W. en art. 4:64 B.W.). De ‘legitieme portie’ is een wettelijk minimum aandeel dat aan degenen toekomt, die zonder uiterste wilsbeschikking de erfgenamen zouden zijn.

  Wat is de legitieme portie?

  De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken (art. 4:63 lid 1 B.W.).

  Wie zijn legitimarissen?

  Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn (art. 4:63 lid 2 B.W.).

  Legitimarissen zijn dus in principe degenen, die zonder testamentaire wilsbeschikking erfgenaam zouden zijn.

  Verwerping erfenis door de legitimaris

  De legitimaris die de nalatenschap verwerpt, verliest zijn recht op de legitieme portie, tenzij hij bij het afleggen van de verklaring tot aanvaarding of verwerping van de nalatenschap tevens verklaart dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen (art. 4:63 lid 3 B.W.).

  De wijze van het afleggen van deze verklaring is geregeld in art. 4:191 B.W. Zie ook de pagina Aanvaarding en verwerping van een nalatenschap.

  Hoogte van de legitieme portie van een kind van de erflater

  De legitieme portie van een kind van de erflater bedraagt de helft van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend, gedeeld door het aantal in art. 4:10 lid 1 aanhef en sub a B.W. genoemde, door de erflater achtergelaten personen (art. 4:64 lid 1 B.W.).

  Afstammelingen van een kind van de erflater, dat op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet meer bestaat, worden voor de toepassing van het eerste lid tezamen als een door de erflater achtergelaten kind geteld. Afstammelingen van een kind van de erflater die legitimaris zijn, kunnen ieder slechts voor hun deel opkomen (art. 4:64 lid 2 B.W.).

  Hoe kan de legitieme portie geldend gemaakt worden?

  Zie hiervoor de pagina Geldend maken van de legitieme portie.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-04-2022]

  Algemene bepalingen legitieme portie (Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Algemene bepalingen legitieme portie (Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

   Inleiding algemene bepalingen legitieme portie

   Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W. geeft twee algemene bepalingen over de legitieme portie (art. 4:63 B.W. en art. 4:64 B.W.). De ‘legitieme portie’ is een wettelijk minimum aandeel dat aan degenen toekomt, die zonder uiterste wilsbeschikking de erfgenamen zouden zijn.

   Wat is de legitieme portie?

   De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken (art. 4:63 lid 1 B.W.).

   Wie zijn legitimarissen?

   Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn (art. 4:63 lid 2 B.W.).

   Legitimarissen zijn dus in principe degenen, die zonder testamentaire wilsbeschikking erfgenaam zouden zijn.

   Verwerping erfenis door de legitimaris

   De legitimaris die de nalatenschap verwerpt, verliest zijn recht op de legitieme portie, tenzij hij bij het afleggen van de verklaring tot aanvaarding of verwerping van de nalatenschap tevens verklaart dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen (art. 4:63 lid 3 B.W.).

   De wijze van het afleggen van deze verklaring is geregeld in art. 4:191 B.W. Zie ook de pagina Aanvaarding en verwerping van een nalatenschap.

   Hoogte van de legitieme portie van een kind van de erflater

   De legitieme portie van een kind van de erflater bedraagt de helft van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend, gedeeld door het aantal in art. 4:10 lid 1 aanhef en sub a B.W. genoemde, door de erflater achtergelaten personen (art. 4:64 lid 1 B.W.).

   Afstammelingen van een kind van de erflater, dat op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet meer bestaat, worden voor de toepassing van het eerste lid tezamen als een door de erflater achtergelaten kind geteld. Afstammelingen van een kind van de erflater die legitimaris zijn, kunnen ieder slechts voor hun deel opkomen (art. 4:64 lid 2 B.W.).

   Hoe kan de legitieme portie geldend gemaakt worden?

   Zie hiervoor de pagina Geldend maken van de legitieme portie.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-04-2022]

   Algemene bepalingen legitieme portie (Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!