LawyrupBurgerlijk wetboekErfrecht (Boek 4 B.W.)Uiterste willen (Titel 4, Boek 4 B.W.)Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie begunstigde kunnen zijn (Afd. 2, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie begunstigde kunnen zijn (Afd. 2, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Inleiding wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten

In Afd. 2, Titel 4, Boek 4 B.W. wordt geregeld, wie uiterste wilsbeschikkingen (testamenten en legaten) kunnen maken. Dat hangt samen met de handelingsbekwaamheid van de betrokkene. Daarnaast wordt ook geregeld, wie (geen) begunstigde van een uiterste wilsbeschikking kunnen zijn. Deze afdeling omvat 8 bepalingen (art. 4:55 B.W. tot en met art. 4:62 B.W.).

Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 6-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.