LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)

Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)

Inleiding minderjarigheid

De minderjarigheid is geregeld in Titel 13 van Boek 1 B.W.. Titel 13 van Boek 1 B.W. behelst veertien artikelen over de minderjarigheid. Dit is van belang voor de handelingsbekwaamheid van en het gezag over personen. In de eerste afdeling wordt geregeld wanneer iemand minderjarig is en in hoeverre zij rechtshandelingen mogen verrichten. De tweede afdeling gaat over handlichting: bevoegdheden die normaal gesproken aan meerderjarigen toekomen, maar die onder omstandigheden ook aan minderjarigen kunnen worden verleend. Afdeling drie regelt de rol van de Raad van de Kinderbescherming en afdeling vier de registers betreffende het gezag over minderjarigen.

De Titel omvat 4 Afdelingen:

Afd. 1 Algemene bepalingen minderjarigheid

Afd. 2 Handlichting bij minderjarigen

Afd. 3 De Raad voor de Kinderbescherming

Afd. 4 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag

Auteur & Last edit

[AvB, 1-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.