LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)Handlichting bij minderjarigen (Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W.)

Handlichting voor minderjarigen (Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W.)

Inleiding handlichting minderjarigen

In Afd. 2, Titel 13, Boek 1 B.W. wordt de handlichting geregeld. De afdeling telt slechts 3 bepalingen (art. 1:235 B.W. tot en met art. 1:237 B.W.).

Definitie handlichting minderjarigen

Bij handlichting worden specifieke bevoegdheden van een meerderjarige aan een minderjarige toegekend. De kantonrechter kan op verzoek van een zestienjarige handlichting verlenen (art. 1:235 lid 1 B.W.). De rechter zal geen handlichting verlenen als de ouders, indien zij het gezag over de minderjarige hebben, zich daartegen redelijkerwijs verzetten (art. 1:235 lid 2 B.W.).

Bevoegdheden minderjarige bij handlichting

De kantonrechter bepaalt welke bevoegdheden de minderjarige door handlichting krijgt. De bevoegdheden zijn echter beperkt tot de volgende categorieën: de gedeeltelijke of gehele ontvangst van en beschikking over zijn inkomsten, verhuur en verpachting, deelneming in een vennootschap en uitoefening van een beroep of bedrijf. Ter bescherming van de minderjarige wordt hij niet bekwaam te beschikken over registergoederen, effecten of vorderingen waarop een hypotheek rust (art. 1:235 lid 3 B.W.). Met betrekking tot de verkregen bevoegdheid (en de handlichting zelf) kan de minderjarige zelfstandig in rechte optreden (art. 1:235 lid 4 B.W.).

Intrekking handlichting minderjarige

De kantonrechter kan de handlichting intrekken bij (gegronde vrees voor) misbruik daarvan door de minderjarige (art. 1:236 lid 1 B.W.). De gezaghebbende ouder(s) of voogd(en) kunnen het verzoek tot intrekking doen (art. 1:236 lid 2 B.W.).

Bekendmaking handlichting minderjarige

Zowel de verlening als intrekking van handlichting moet nauwkeurig worden bekend gemaakt in de Staatscourant en in twee dagbladen die in de beschikking worden aangewezen (art. 1:237 lid 1 B.W.). De minderjarige eigenaar van een onderneming moet tevens inschrijving in het Handelsregister bewerkstelligen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk anderen (derden) hier kennis van nemen. Voor de bekendmaking kan de handlichting niet aan onkundige derden worden tegengeworpen (art. 1:237 lid 2 B.W.).

Auteur & Last edit

[AvB, 1-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.