Pagina inhoud

  Verbintenissen uit andere bron (Titel 4, Boek 6 B.W.)

  Inleiding verbintenissen uit andere bron

  Verbintenissen kunnen ook uit andere bron ontstaan dan uit overeenkomst (Titel 5, Boek 6 B.W.) of onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.). De wet onderscheidt drie van dergelijke ontstaansgronden van verbintenissen. Deze worden behandeld in Titel 4, Boek 6 B.W..

  Welke verbintenissen uit andere bron kent de wet?

  Naast overeenkomst en onrechtmatige daad (schade toegebracht buiten een contractuele relatie) kent de wet nog drie andere bronnen van verbintenissen:

  1. zaakwaarnemingdit is wanneer je de belangen van de eigenaar van een zaak ongevraagd waarneemt, om die zaak te redden of schade tegen te gaan (art. 6:198 B.W. tot en met art. 6:202 B.W.);

  2. onverschuldigde betaling, dit is het doen van een betaling zonder dat er een verbintenis aan ten grondslag ligt (dat kan ook achteraf het geval zijn bvb. bij vernietiging) (art. 6:203 B.W. tot en met art. 6:211 B.W.)., en

  3. ongerechtvaardigde verrijking. Dit is wanneer iemand ten koste van een ander is verrijkt, terwijl er geen contractuele relatie is en er ook geen sprake is van onrechtmatige daad (art. 6:212 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 7-04-2018; laatste bewerking 10-03-2021]

  Pagina inhoud

   Verbintenissen uit andere bron (Titel 4, Boek 6 B.W.)

   Inleiding verbintenissen uit andere bron

   Verbintenissen kunnen ook uit andere bron ontstaan dan uit overeenkomst (Titel 5, Boek 6 B.W.) of onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.). De wet onderscheidt drie van dergelijke ontstaansgronden van verbintenissen. Deze worden behandeld in Titel 4, Boek 6 B.W..

   Welke verbintenissen uit andere bron kent de wet?

   Naast overeenkomst en onrechtmatige daad (schade toegebracht buiten een contractuele relatie) kent de wet nog drie andere bronnen van verbintenissen:

   1. zaakwaarnemingdit is wanneer je de belangen van de eigenaar van een zaak ongevraagd waarneemt, om die zaak te redden of schade tegen te gaan (art. 6:198 B.W. tot en met art. 6:202 B.W.);

   2. onverschuldigde betaling, dit is het doen van een betaling zonder dat er een verbintenis aan ten grondslag ligt (dat kan ook achteraf het geval zijn bvb. bij vernietiging) (art. 6:203 B.W. tot en met art. 6:211 B.W.)., en

   3. ongerechtvaardigde verrijking. Dit is wanneer iemand ten koste van een ander is verrijkt, terwijl er geen contractuele relatie is en er ook geen sprake is van onrechtmatige daad (art. 6:212 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 7-04-2018; laatste bewerking 10-03-2021]

   Verbintenissen uit andere bron (Titel 4, Boek 6 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!