Pagina inhoud

  Zaakwaarneming (Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.)

  Inleiding zaakwaarneming

  Zaakwaarneming kan grondslag zijn voor het ontstaan van een verbintenis tussen twee (of meer) partijen, zonder dat er hetzij een overeenkomst is gesloten of er sprake is van onrechtmatig handelen, dat tot een verplichting tot schadevergoeding leidt.

  Zaakwaarneming is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen (art. 6:198 B.W. tot en met art. 6:202 B.W.).

  Definitie zaakwaarneming

  Zaakwaarneming wordt door de wet aldus gedefinieerd (art. 6:198 B.W.):

  “Het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.”

  Als voorbeeld: een paard is ontsnapt uit de wei en iemand vangt het en zet het op stal en belt de eigenaar.

  Zorgplicht en verantwoording

  Wanneer iemand de zaakwaarneming op zich heeft genomen moet hij die ook afronden. En hij moet zich verantwoorden voor zijn handelen (art. 6:199 B.W.).

  Vergoeding schade en kosten

  Degeen wiens zaak is waargenomen, moet de zaakwaarnemer diens “schade” vergoeden. Trad de zaakwaarnemer in beroep of bedrijf op, dan heeft hij aanspraak op een vergoeding voor zijn diensten tegen de geldende markttarieven (art. 6:200 B.W.).

  Rechtshandelingen

  De bevoegdheid van een zaakwaarnemer strekt zich – mits binnen de grenzen van redelijke belangenbehartiging – zelfs uit tot het verrichten van rechtshandelingen (art. 6:201 B.W.).

  Overschrijding van bevoegdheid of onbehoorlijke taakvervulling

  Wanneer iemand zich zonder redelijke noodzaak heeft opgeworpen tot zaakwaarnemer, of zijn taak niet goed vervuld heeft, dan kan de belanghebbende die tekortkomingen alsnog vergoelijken (art. 6:202 B.W.). De zaakwaarnemer kan hem daartoe ook een redelijke termijn stellen.

  Regeling zaakwaarneming geldt niet bij hulpverlening op zee

  De wettelijke bepalingen van zaakwaarneming zijn niet van toepassing op hulpverlening op zee (art. 8:577 B.W.). De regeling in het zeerecht derogeert als lex specialis aan de algemene regeling van de zaakwaarneming. Zie de pagina Hulpverlening zeeschepen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 10-09-2018; laatste bewerking 8-05-2023]

  Zaakwaarneming (Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Zaakwaarneming (Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.)

   Inleiding zaakwaarneming

   Zaakwaarneming kan grondslag zijn voor het ontstaan van een verbintenis tussen twee (of meer) partijen, zonder dat er hetzij een overeenkomst is gesloten of er sprake is van onrechtmatig handelen, dat tot een verplichting tot schadevergoeding leidt.

   Zaakwaarneming is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen (art. 6:198 B.W. tot en met art. 6:202 B.W.).

   Definitie zaakwaarneming

   Zaakwaarneming wordt door de wet aldus gedefinieerd (art. 6:198 B.W.):

   “Het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.”

   Als voorbeeld: een paard is ontsnapt uit de wei en iemand vangt het en zet het op stal en belt de eigenaar.

   Zorgplicht en verantwoording

   Wanneer iemand de zaakwaarneming op zich heeft genomen moet hij die ook afronden. En hij moet zich verantwoorden voor zijn handelen (art. 6:199 B.W.).

   Vergoeding schade en kosten

   Degeen wiens zaak is waargenomen, moet de zaakwaarnemer diens “schade” vergoeden. Trad de zaakwaarnemer in beroep of bedrijf op, dan heeft hij aanspraak op een vergoeding voor zijn diensten tegen de geldende markttarieven (art. 6:200 B.W.).

   Rechtshandelingen

   De bevoegdheid van een zaakwaarnemer strekt zich – mits binnen de grenzen van redelijke belangenbehartiging – zelfs uit tot het verrichten van rechtshandelingen (art. 6:201 B.W.).

   Overschrijding van bevoegdheid of onbehoorlijke taakvervulling

   Wanneer iemand zich zonder redelijke noodzaak heeft opgeworpen tot zaakwaarnemer, of zijn taak niet goed vervuld heeft, dan kan de belanghebbende die tekortkomingen alsnog vergoelijken (art. 6:202 B.W.). De zaakwaarnemer kan hem daartoe ook een redelijke termijn stellen.

   Regeling zaakwaarneming geldt niet bij hulpverlening op zee

   De wettelijke bepalingen van zaakwaarneming zijn niet van toepassing op hulpverlening op zee (art. 8:577 B.W.). De regeling in het zeerecht derogeert als lex specialis aan de algemene regeling van de zaakwaarneming. Zie de pagina Hulpverlening zeeschepen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 10-09-2018; laatste bewerking 8-05-2023]

   Zaakwaarneming (Afd. 1, Titel 4, Boek 6 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!