Pagina inhoud

  Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Inleiding bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers

  In Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W. zijn enkele bijzondere bepalingen opgenomen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten met handelsvertegenwoordigers. De afdeling omvat (slechts) 3 artikelen (art. 7:687 B.W.  tot en met art. 7:689 B.W.).

  Definitie handelsvertegenwoordiger

  Art. 7:687 B.W. geeft de definitie van de arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger:

  de handelsvertegenwoordiger verbindt zich tegenover zijn patroon om tegen loon dat geheel of gedeeltelijk uit provisie bestaat, bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel in naam van de patroon te sluiten.

  Deze definitie houdt ook in dat er sprake is van een verhouding van lastgeving (en dus ook volmacht). Doordat de handelsvertegenwoordiger wel in loondienst is onderscheidt zich deze overeenkomst van specifieke vormen van opdracht als zelfstandige opdrachtnemer (zonder gezagsverhouding), zoals lastgeving, de bemiddelingsovereenkomst of de agentuurovereenkomst. Zie ook de pagina Opdracht, de pagina Agentuurovereenkomst en de pagina Lastgevingen de pagina Bemiddelingsovereenkomst.

  Dwingend recht

  Art. 7:688 lid 1 B.W. bepaalt dat een aantal bepalingen inzake de bemiddelingsovereenkomst en inzake de handelsagent van overeenkomstige toepassing zijn, te weten:

  – zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de handelsvertegenwoordiger recht op loon; afwijking hiervan kan alleen schriftelijk worden bedongen (lid 1); als het loon afhankelijk is van de uitvoering van de overeenkomst en die niet tot uitvoering komt, derft hij zijn loon alleen als dit aan hem te wijten is (art. 7:426 lid 1 en 2 B.W.); lid 2 is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht (afwijking is nietig);

  – de handelsvertegenwoordiger kan net als de handelsagent alleen schriftelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor een overeenkomst (art. 7:429 lid 1 B.W.). Ook de andere beperkingen (lid 2 t/m 4) van de aansprakelijkheid van de handelsagent zijn van kracht; deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht;

  – voor de handelsvertegenwoordiger gelden overeenkomstig de verplichtingen van de principaal om de handelsagent in staat te stellen zijn werk te doen (art. 7:430 lid 2 B.W.), tijdig te laten weten als er minder overeenkomsten afgesloten kunnen worden (lid 3) en tijdig te laten weten of een afgesloten contract wordt nagekomen (lid 4); deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht;

  – ook de handelsvertegenwoordiger heeft recht op een vergoeding voor tijdens zijn contract afgesloten overeenkomsten in zijn rayon of met zijn klanten; afwijking hiervan kan alleen schriftelijk worden bedongen (art. 7:431 lid 1 B.W.), en voor nadien afgesloten contracten die te danken zijn aan zijn voorbereidend werk (lid 2); deze laatste bepaling (lid 2) is van dwingend recht;

  – orders worden geacht te zijn aanvaard tenzij de principaal binnen redelijke termijn (in beginsel een maand) laat weten dat hij die niet aanvaardt; als het recht op provisie afhankelijk is moet dit schriftelijk worden bedongen, en wanneer de derde is nagekomen wordt de provisie verschuldigd (art. 7:432 B.W.); deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van regelend recht, behoudens die inzake de opeisbaarheid (lid 3);

  – de principaal moet maandelijkse financiele overzichten verstrekken (art. 7:433 B.W.) en de handelsagent heeft recht op inzage (onder geheimhouding); deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht;

  – de provisie wordt opeisbaar op het moment waarop de schriftelijke opgave moet worden verstrekt (art. 7:434 B.W.); hiervan kan niet ten nadele van de handelsvertegenwoordiger worden afgeweken.

  Gebruikelijk loon opzegtermijn

  Het gebruikelijk loon over de opzegtermijn wordt voor de handelsvertegenwoordiger bepaald aan de hand van de gemiddelde provisie (art. 7:689 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 23-11-2018]

  Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Inleiding bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers

   In Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W. zijn enkele bijzondere bepalingen opgenomen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten met handelsvertegenwoordigers. De afdeling omvat (slechts) 3 artikelen (art. 7:687 B.W.  tot en met art. 7:689 B.W.).

   Definitie handelsvertegenwoordiger

   Art. 7:687 B.W. geeft de definitie van de arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger:

   de handelsvertegenwoordiger verbindt zich tegenover zijn patroon om tegen loon dat geheel of gedeeltelijk uit provisie bestaat, bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel in naam van de patroon te sluiten.

   Deze definitie houdt ook in dat er sprake is van een verhouding van lastgeving (en dus ook volmacht). Doordat de handelsvertegenwoordiger wel in loondienst is onderscheidt zich deze overeenkomst van specifieke vormen van opdracht als zelfstandige opdrachtnemer (zonder gezagsverhouding), zoals lastgeving, de bemiddelingsovereenkomst of de agentuurovereenkomst. Zie ook de pagina Opdracht, de pagina Agentuurovereenkomst en de pagina Lastgevingen de pagina Bemiddelingsovereenkomst.

   Dwingend recht

   Art. 7:688 lid 1 B.W. bepaalt dat een aantal bepalingen inzake de bemiddelingsovereenkomst en inzake de handelsagent van overeenkomstige toepassing zijn, te weten:

   – zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de handelsvertegenwoordiger recht op loon; afwijking hiervan kan alleen schriftelijk worden bedongen (lid 1); als het loon afhankelijk is van de uitvoering van de overeenkomst en die niet tot uitvoering komt, derft hij zijn loon alleen als dit aan hem te wijten is (art. 7:426 lid 1 en 2 B.W.); lid 2 is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht (afwijking is nietig);

   – de handelsvertegenwoordiger kan net als de handelsagent alleen schriftelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor een overeenkomst (art. 7:429 lid 1 B.W.). Ook de andere beperkingen (lid 2 t/m 4) van de aansprakelijkheid van de handelsagent zijn van kracht; deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht;

   – voor de handelsvertegenwoordiger gelden overeenkomstig de verplichtingen van de principaal om de handelsagent in staat te stellen zijn werk te doen (art. 7:430 lid 2 B.W.), tijdig te laten weten als er minder overeenkomsten afgesloten kunnen worden (lid 3) en tijdig te laten weten of een afgesloten contract wordt nagekomen (lid 4); deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht;

   – ook de handelsvertegenwoordiger heeft recht op een vergoeding voor tijdens zijn contract afgesloten overeenkomsten in zijn rayon of met zijn klanten; afwijking hiervan kan alleen schriftelijk worden bedongen (art. 7:431 lid 1 B.W.), en voor nadien afgesloten contracten die te danken zijn aan zijn voorbereidend werk (lid 2); deze laatste bepaling (lid 2) is van dwingend recht;

   – orders worden geacht te zijn aanvaard tenzij de principaal binnen redelijke termijn (in beginsel een maand) laat weten dat hij die niet aanvaardt; als het recht op provisie afhankelijk is moet dit schriftelijk worden bedongen, en wanneer de derde is nagekomen wordt de provisie verschuldigd (art. 7:432 B.W.); deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van regelend recht, behoudens die inzake de opeisbaarheid (lid 3);

   – de principaal moet maandelijkse financiele overzichten verstrekken (art. 7:433 B.W.) en de handelsagent heeft recht op inzage (onder geheimhouding); deze bepaling is voor de handelsvertegenwoordiger van dwingend recht;

   – de provisie wordt opeisbaar op het moment waarop de schriftelijke opgave moet worden verstrekt (art. 7:434 B.W.); hiervan kan niet ten nadele van de handelsvertegenwoordiger worden afgeweken.

   Gebruikelijk loon opzegtermijn

   Het gebruikelijk loon over de opzegtermijn wordt voor de handelsvertegenwoordiger bepaald aan de hand van de gemiddelde provisie (art. 7:689 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 23-11-2018]

   Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!