Pagina inhoud

  Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)

  Inleiding minderjarigheid

  De minderjarigheid is geregeld in Titel 13 van Boek 1 B.W.. Titel 13 van Boek 1 B.W. behelst veertien artikelen over de minderjarigheid.

  Onderwerpen regeling minderjarigheid

  De regeling inzake minderjarigheid is van belang voor de handelingsbekwaamheid van en het gezag over personen. In de eerste afdeling wordt geregeld wanneer iemand minderjarig is en in hoeverre zij rechtshandelingen mogen verrichten. De tweede afdeling gaat over handlichting: bevoegdheden die normaal gesproken aan meerderjarigen toekomen, maar die onder omstandigheden ook aan minderjarigen kunnen worden verleend. Afdeling drie regelt de rol van de Raad van de Kinderbescherming en afdeling vier de registers betreffende het gezag over minderjarigen.

  Afdelingen Titel minderjarigheid

  De Titel omvat 4 Afdelingen:

  Afd. 1 Algemene bepalingen minderjarigheid (art. 1:233 B.W. en art. 1:234 B.W.).

  Afd. 2 Handlichting bij minderjarigen (art. 1:235 B.W. tot en met art. 1:237 B.W.).

  Afd. 3 De Raad voor de Kinderbescherming (art. 1:238 BW. tot en met art. 1:243 B.W.).

  Afd. 4 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag (art. 1:244 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [AvB, 1-09-2021]

  Pagina inhoud

   Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)

   Inleiding minderjarigheid

   De minderjarigheid is geregeld in Titel 13 van Boek 1 B.W.. Titel 13 van Boek 1 B.W. behelst veertien artikelen over de minderjarigheid.

   Onderwerpen regeling minderjarigheid

   De regeling inzake minderjarigheid is van belang voor de handelingsbekwaamheid van en het gezag over personen. In de eerste afdeling wordt geregeld wanneer iemand minderjarig is en in hoeverre zij rechtshandelingen mogen verrichten. De tweede afdeling gaat over handlichting: bevoegdheden die normaal gesproken aan meerderjarigen toekomen, maar die onder omstandigheden ook aan minderjarigen kunnen worden verleend. Afdeling drie regelt de rol van de Raad van de Kinderbescherming en afdeling vier de registers betreffende het gezag over minderjarigen.

   Afdelingen Titel minderjarigheid

   De Titel omvat 4 Afdelingen:

   Afd. 1 Algemene bepalingen minderjarigheid (art. 1:233 B.W. en art. 1:234 B.W.).

   Afd. 2 Handlichting bij minderjarigen (art. 1:235 B.W. tot en met art. 1:237 B.W.).

   Afd. 3 De Raad voor de Kinderbescherming (art. 1:238 BW. tot en met art. 1:243 B.W.).

   Afd. 4 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag (art. 1:244 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [AvB, 1-09-2021]

   Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!