Pagina inhoud

  Overige verdragen burgerlijk recht

  Inleiding overige verdragen burgerlijk recht

  Buiten de Europese Unie ontbreekt een uniform stelsel van rechtsregels op het gebied van het inhoudelijke (“materiële”) burgerlijk recht (het privaatrecht). Voor internationale regels over de vraag welk recht toepasselijk is (het zgn. Internationaal privaatrecht, of IPR) en over het proces- en executierecht (het “formele” recht) zie de pagina Overige verdragen burgerlijk procesrecht.

  Naast inmiddels vele Europese richtlijnen en verordeningen op het terrein van het burgerlijk recht waarmee het recht binnen de EU geüniformeerd wordt, zijn er ook internationale verdragen waarin afspraken tussen landen – ook buiten Europa – zijn vastgelegd op diverse terreinen van het burgerlijk recht. In een aantal gevallen zijn die het resultaat van structureel overleg, zoals het overleg binnen de International Labor Organization (ILO). In een aantal gevallen worden deze internationale verdragen ook weer overgenomen door de EU en wordt aan de Lidstaten een voordracht tot implementatie daarvan in de nationale wetgeving gedaan. Immers moet de EU naar buiten toe als eenheid opereren op de terreinen die tot haar competentie van de Europese Unie behoren. Als iedere Lidstaat binnen de Unie op zijn eigen houtje internationale afspraken zou maken, zou het streven naar uniformiteit van het rechtsstelsel binnen de EU ondermijnd worden.

  Bij de implementatie in de Nederlandse wet wordt gekeken naar de proportionaliteit en subsidiariteit: valt de regelgeving binnen de competentie van de EU en is het beter deze op nationaal niveau te regelen of moet de uniforme communautaire regeling worden opgenomen in de Nederlandse wet? Zo is bij de implementatie van het ILO Verdrag nr. 188 wel overgegaan tot toepassing op de zeevisserij, maar niet op de binnenvisserij, terwijl die in beginsel wel door het verdrag wordt bestreken.

  Een aantal internationale verdragen op het gebied van het burgerlijk recht wordt – zonder volledig te willen zijn – op de subpagina’s van deze pagina besproken.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 9-02-2020]

  Pagina inhoud

   Overige verdragen burgerlijk recht

   Inleiding overige verdragen burgerlijk recht

   Buiten de Europese Unie ontbreekt een uniform stelsel van rechtsregels op het gebied van het inhoudelijke (“materiële”) burgerlijk recht (het privaatrecht). Voor internationale regels over de vraag welk recht toepasselijk is (het zgn. Internationaal privaatrecht, of IPR) en over het proces- en executierecht (het “formele” recht) zie de pagina Overige verdragen burgerlijk procesrecht.

   Naast inmiddels vele Europese richtlijnen en verordeningen op het terrein van het burgerlijk recht waarmee het recht binnen de EU geüniformeerd wordt, zijn er ook internationale verdragen waarin afspraken tussen landen – ook buiten Europa – zijn vastgelegd op diverse terreinen van het burgerlijk recht. In een aantal gevallen zijn die het resultaat van structureel overleg, zoals het overleg binnen de International Labor Organization (ILO). In een aantal gevallen worden deze internationale verdragen ook weer overgenomen door de EU en wordt aan de Lidstaten een voordracht tot implementatie daarvan in de nationale wetgeving gedaan. Immers moet de EU naar buiten toe als eenheid opereren op de terreinen die tot haar competentie van de Europese Unie behoren. Als iedere Lidstaat binnen de Unie op zijn eigen houtje internationale afspraken zou maken, zou het streven naar uniformiteit van het rechtsstelsel binnen de EU ondermijnd worden.

   Bij de implementatie in de Nederlandse wet wordt gekeken naar de proportionaliteit en subsidiariteit: valt de regelgeving binnen de competentie van de EU en is het beter deze op nationaal niveau te regelen of moet de uniforme communautaire regeling worden opgenomen in de Nederlandse wet? Zo is bij de implementatie van het ILO Verdrag nr. 188 wel overgegaan tot toepassing op de zeevisserij, maar niet op de binnenvisserij, terwijl die in beginsel wel door het verdrag wordt bestreken.

   Een aantal internationale verdragen op het gebied van het burgerlijk recht wordt – zonder volledig te willen zijn – op de subpagina’s van deze pagina besproken.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 9-02-2020]

   Overige verdragen burgerlijk recht

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!