LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingVerdragen burgerlijk procesrechtOverige verdragen burgerlijk procesrecht

Overige verdragen burgerlijk procesrecht

Inleiding overige verdragen burgerlijk procesrecht en executierecht

Buiten de Europese Unie ontbreekt een uniform stelsel van regels waarmee de rechterlijke bevoegdheid in internationale procedures en/of executies is geregeld. Hetzelfde geldt voor internationale regels voor het bepalen van het op een bepaald geschil van toepassing zijnde rechtsstelsel. Ontbreekt ook een verdrag, dan geldt – wanneer het geschil wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechter – het Nederlandse Internationaal Procesrecht (IPR), zoals onder meer vastgelegd in Ad. 1, Titel 1 Rv. (zie ook de pagina Rechtsmacht).

Verdragen inzake erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

Naast de Europese verdragen van wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in internationale zaken zijn er ook verdragen waarin afspraken tussen landen – ook buiten Europa – zijn vastgelegd over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen. Dat kunnen zowel vonnissen van de overheidsrechter zijn als arbitrale beslissingen. Zie in dit verband ook de pagina Arbitrage buiten Nederland.

Over een aantal onderwerpen is er wel een aantal verdragen gesloten. Deze verdragen worden – zonder volledig te willen zijn – op de subpagina’s van deze pagina besproken.

Auteur & Last edit

[MdV, 15-02-2019; laatst bewerkt 24-01-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.