Pagina inhoud

  Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer (Afd. 5, Titel 2, Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

  Inleiding overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer

  In Afd. 5, Titel 2, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van binnenlands personenvervoer geregeld. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 8:99 B.W. tot en met art. 8:116a B.W.).

  Carve out voor EU-Verordening Autobus en touringcar vervoer

  Deze afdeling is slechts van toepassing voor zover Verordening (EU) Nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (Pb EU L 55) niet van toepassing is (art. 8:99 B.W.).

  Definitie overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer

  De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze afdeling is de overeenkomst van personenvervoer, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een vervoermiddel, geen luchtvaartuig noch luchtkussenvoertuig zijnde, een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun handbagage binnen Nederland hetzij over spoorwegen hetzij op andere wijze en dan volgens een voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden (dienstregeling) te vervoeren. Tijd- of reisbevrachting is, voor zover het niet betreft vervoer over spoorwegen, geen overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze afdeling (art. 8:100 B.W.).

  Deze regeling zal hier nog nader worden uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 1-03-2022; laatste bewerking 21-02-2023]

  Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer (Afd. 5, Titel 2, Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer (Afd. 5, Titel 2, Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

   Inleiding overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer

   In Afd. 5, Titel 2, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van binnenlands personenvervoer geregeld. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 8:99 B.W. tot en met art. 8:116a B.W.).

   Carve out voor EU-Verordening Autobus en touringcar vervoer

   Deze afdeling is slechts van toepassing voor zover Verordening (EU) Nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (Pb EU L 55) niet van toepassing is (art. 8:99 B.W.).

   Definitie overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer

   De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze afdeling is de overeenkomst van personenvervoer, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een vervoermiddel, geen luchtvaartuig noch luchtkussenvoertuig zijnde, een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun handbagage binnen Nederland hetzij over spoorwegen hetzij op andere wijze en dan volgens een voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden (dienstregeling) te vervoeren. Tijd- of reisbevrachting is, voor zover het niet betreft vervoer over spoorwegen, geen overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze afdeling (art. 8:100 B.W.).

   Deze regeling zal hier nog nader worden uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 1-03-2022; laatste bewerking 21-02-2023]

   Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer (Afd. 5, Titel 2, Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!