Pagina inhoud

  Het luchtvaartuig (Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Inleiding luchtvaartuig

  In Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor luchtvaartuigen. De structuur is vergelijkbaar met die voor schepen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor zeeschepen en binnenvaartschepen zijn deze bepalingen ingebed in een verdrag: het Verdrag van Genève. Hiermee wordt blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. bedoeld het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86).

  De Titel is opgedeeld in 3 afdelingen:

  Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1) (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.)

  Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

  Slotbepaling luchtvaartuig (Afd. 3) (art. 8:1321 B.W.)

  Exploitatie (Titel 16) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 19-03-2022]

  Pagina inhoud

   Het luchtvaartuig (Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Inleiding luchtvaartuig

   In Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor luchtvaartuigen. De structuur is vergelijkbaar met die voor schepen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor zeeschepen en binnenvaartschepen zijn deze bepalingen ingebed in een verdrag: het Verdrag van Genève. Hiermee wordt blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. bedoeld het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86).

   De Titel is opgedeeld in 3 afdelingen:

   Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1) (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.)

   Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

   Slotbepaling luchtvaartuig (Afd. 3) (art. 8:1321 B.W.)

   Exploitatie (Titel 16) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 19-03-2022]

   Het luchtvaartuig (Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!