Pagina inhoud

  Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Inleiding rechten op luchtvaartuigen

  In Afd. 1, Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor de rechten op luchtvaartuigen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor schepen zijn deze bepalingen gebaseerd op een verdrag: het Verdrag van Genève. Dit is blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86).

  De afdeling kent 15 bepalingen (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.).

  Verplichtingen inzake luchtvaartuigen rusten ook op de eigenaar

  Hoewel de titel luidt ‘rechten op luchtvaartuigen’, begint de wet als eerste over verplichtingen.

  De in deze afdeling aan de eigenaar opgelegde verplichtingen rusten, indien het luchtvaartuig toebehoort aan meer personen, aan een vennootschap onder firma, aan een commanditaire vennootschap of aan een rechtspersoon, mede op iedere mede-eigenaar, beherende vennoot of bestuurder (art. 8:1301 B.W.).

  Teboekstelling luchtvaartuig

  In art. 8:1303 lid 1 B.W. wordt bepaald, wanneer teboekstelling van een luchtvaartuig mogelijk is. Hiertoe moet aan twee eisen zijn voldaan: (i) het vaartuig moet volgens de Wet luchtvaart kwalificeren als vliegtuig en (ii) het heeft een minimum gewicht als bepaald bij AMvB.

  Zakelijke rechten op luchtvaartuigen

  De enige zakelijke rechten waarvan een in de openbare registers teboekstaand luchtvaartuig het voorwerp kan zijn, zijn de eigendom, de hypotheek en de zakelijke rechten, bedoeld in art. 8:1308 B.W. en art. 8:1309 B.W. (aldus art. 8:1305 B.W.).

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 19-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Inleiding rechten op luchtvaartuigen

   In Afd. 1, Titel 15 van Boek 8 B.W. wordt een regeling gegeven voor de rechten op luchtvaartuigen. Zoals ook bij de wettelijke regelingen voor schepen zijn deze bepalingen gebaseerd op een verdrag: het Verdrag van Genève. Dit is blijkens art. 8:1300 aanhef en sub a B.W. het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86).

   De afdeling kent 15 bepalingen (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.).

   Verplichtingen inzake luchtvaartuigen rusten ook op de eigenaar

   Hoewel de titel luidt ‘rechten op luchtvaartuigen’, begint de wet als eerste over verplichtingen.

   De in deze afdeling aan de eigenaar opgelegde verplichtingen rusten, indien het luchtvaartuig toebehoort aan meer personen, aan een vennootschap onder firma, aan een commanditaire vennootschap of aan een rechtspersoon, mede op iedere mede-eigenaar, beherende vennoot of bestuurder (art. 8:1301 B.W.).

   Teboekstelling luchtvaartuig

   In art. 8:1303 lid 1 B.W. wordt bepaald, wanneer teboekstelling van een luchtvaartuig mogelijk is. Hiertoe moet aan twee eisen zijn voldaan: (i) het vaartuig moet volgens de Wet luchtvaart kwalificeren als vliegtuig en (ii) het heeft een minimum gewicht als bepaald bij AMvB.

   Zakelijke rechten op luchtvaartuigen

   De enige zakelijke rechten waarvan een in de openbare registers teboekstaand luchtvaartuig het voorwerp kan zijn, zijn de eigendom, de hypotheek en de zakelijke rechten, bedoeld in art. 8:1308 B.W. en art. 8:1309 B.W. (aldus art. 8:1305 B.W.).

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 19-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Rechten op luchtvaartuigen (Afd. 1, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!