Pagina inhoud

  Slotbepaling luchtvaartuigen (Afd. 3, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Inleiding slotbepaling luchtvaartuigen

  In Afd. 3, Titel 15 van Boek 8 B.W. geeft de wet nog een zgn. ‘slotbepaling’ voor luchtvaartuigen (art. 8:1321 B.W.). De slotbepaling luchtvaartuigen is de wettelijke kapstok voor het bij ministeriële regeling uitwerken van nadere regels voor luchtvaartuigen en wat daarmee samenhangt.

  Deze bepaling luidt:

  “Behoeven de in deze titel geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling, dan geschiedt dit bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onverminderd de bevoegdheid tot regeling krachtens de Kadasterwet.”

  Auteur & Last edit

  [MdV, 19-03-2022]

  Slotbepaling luchtvaartuigen (Afd. 3, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepaling luchtvaartuigen (Afd. 3, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Inleiding slotbepaling luchtvaartuigen

   In Afd. 3, Titel 15 van Boek 8 B.W. geeft de wet nog een zgn. ‘slotbepaling’ voor luchtvaartuigen (art. 8:1321 B.W.). De slotbepaling luchtvaartuigen is de wettelijke kapstok voor het bij ministeriële regeling uitwerken van nadere regels voor luchtvaartuigen en wat daarmee samenhangt.

   Deze bepaling luidt:

   “Behoeven de in deze titel geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling, dan geschiedt dit bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onverminderd de bevoegdheid tot regeling krachtens de Kadasterwet.”

   Auteur & Last edit

   [MdV, 19-03-2022]

   Slotbepaling luchtvaartuigen (Afd. 3, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!