Pagina inhoud

  Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Inleiding voorrechten op luchtvaartuigen

  Voorrechten op luchtvaartuigen gaat niet over een ‘upgrade’ van je stoel van tweede klas naar eerste klas. Voorrechten zijn van belang in het kader van verhaalsrechten. Ze geven een schuldeiser een geprivilegieerde positie bij het verhaal van zijn vordering ten opzichte van andere crediteuren. Zie over voorrechten in het algemeen ook de pagina Verhaalsrecht op goederen.

  In Afd. 2, Titel 15 van Boek 8 B.W. is een aantal bepalingen te vinden over de (bijzondere) voorrechten die gelden ten aanzien van de executie van een luchtvaartuig in Nederland. De afdeling kent 16 bepalingen (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.).

  Kosten van uitwinning hebben hoogste rang

  In geval van uitwinning van een luchtvaartuig dat te boek staat in de openbare registers of in een verdragsregister, worden de kosten van uitwinning, de kosten van bewaking tijdens deze uitwinning, de kosten na het beslag gemaakt tot behoud van het luchtvaartuig, daaronder begrepen de kosten van herstellingen die onontbeerlijk waren voor het behoud daarvan, alle andere kosten in het belang van de schuldeisers gemaakt tijdens de executie, alsmede de kosten van de gerechtelijke rangregeling en verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers uit de opbrengst van de verkoop voldaan boven alle andere vorderingen waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is toegekend (art. 8:1315 B.W.).

  Andere bevoorrechte vorderingen

  Na de kosten van uitwinning zijn oven alle andere vorderingen waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is toegekend zijn op een luchtvaartuig dat op het tijdstip van het ontstaan van de hierna genoemde vorderingen te boek staat in de openbare registers of in een verdragsregister, bevoorrecht:

  a. de vorderingen tot betaling van hulploon voor aan het luchtvaartuig verleende hulp;

  b. de vorderingen tot betaling van buitengewone kosten, noodzakelijk voor het behoud van het luchtvaartuig.

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 19-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Inleiding voorrechten op luchtvaartuigen

   Voorrechten op luchtvaartuigen gaat niet over een ‘upgrade’ van je stoel van tweede klas naar eerste klas. Voorrechten zijn van belang in het kader van verhaalsrechten. Ze geven een schuldeiser een geprivilegieerde positie bij het verhaal van zijn vordering ten opzichte van andere crediteuren. Zie over voorrechten in het algemeen ook de pagina Verhaalsrecht op goederen.

   In Afd. 2, Titel 15 van Boek 8 B.W. is een aantal bepalingen te vinden over de (bijzondere) voorrechten die gelden ten aanzien van de executie van een luchtvaartuig in Nederland. De afdeling kent 16 bepalingen (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.).

   Kosten van uitwinning hebben hoogste rang

   In geval van uitwinning van een luchtvaartuig dat te boek staat in de openbare registers of in een verdragsregister, worden de kosten van uitwinning, de kosten van bewaking tijdens deze uitwinning, de kosten na het beslag gemaakt tot behoud van het luchtvaartuig, daaronder begrepen de kosten van herstellingen die onontbeerlijk waren voor het behoud daarvan, alle andere kosten in het belang van de schuldeisers gemaakt tijdens de executie, alsmede de kosten van de gerechtelijke rangregeling en verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers uit de opbrengst van de verkoop voldaan boven alle andere vorderingen waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is toegekend (art. 8:1315 B.W.).

   Andere bevoorrechte vorderingen

   Na de kosten van uitwinning zijn oven alle andere vorderingen waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is toegekend zijn op een luchtvaartuig dat op het tijdstip van het ontstaan van de hierna genoemde vorderingen te boek staat in de openbare registers of in een verdragsregister, bevoorrecht:

   a. de vorderingen tot betaling van hulploon voor aan het luchtvaartuig verleende hulp;

   b. de vorderingen tot betaling van buitengewone kosten, noodzakelijk voor het behoud van het luchtvaartuig.

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 19-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Voorrechten op luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 15, Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!