Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De wetgever grossiert tegenwoordig in tijdelijke wetgeving. Eén van die experimenten heet zelfs ‘Experimentenwet’: de bedoeling van deze wet is om experimenten met procedures (in officiële termen ‘rechtspleging’) mogelijk te maken. Leitmotiv bij deze experimenten lijkt niet alleen de bevordering van een goede rechtspleging in termen van kwaliteit voor de rechtzoekende, maar zeker niet op…

Wet eenmaking wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Sinds het gestrande project ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KEI) tot invoering van digitaal procederen zijn we opgezadeld met twee versies van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.): digitaal en niet-digitaal. Op 23 september is te langen leste een wetsvoorstel ingediend om hier weer één wetboek van te maken. Het KEI-project uit 2016, waarmee beoogd werd om…

Actualiteiten praktische aspecten burgerlijk procesrecht (nov. 2021)

Enkele recente ontwikkelingen in het (praktische) procesrecht worden in dit blog belicht. Het gaat om een aantal meta-onderwerpen. Allereerst natuurlijk de invoering van het digitaal procederen in beslagzaken. Dit was al aangekondigd in het blog ‘Digitaal procederen? KEI 2.0’. Per 15 november 2021 is dit nu ook ingevoerd, na een pilot door 80 advocaten. Zie…

Zoekfunctie Lawyrup verbeterd

Snel je antwoord vinden op een praktijkvraag is vanaf het begin één van de “unique selling points” (oftewel USP’s) van Lawyrup geweest. De kerngedachte van Lawyrup is het aanbieden van gestructureerde content: de indeling van het menu is één op één de indeling van de wet. En de wet wordt – net als in bvb.…

Avondklok in kort geding verboden; verbod geschorst en geschrapt

De Voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft vandaag in een vonnis in kort geding de vordering van Viruswaarheid tot onmiddellijke opheffing van de avondklok toegewezen. Zie het vonnis van Vrz. Rb. Den Haag 16 februari 2021 (Viruswaarheid/Staat). De reden voor het bevel tot opheffing is vooral hierop gebaseerd, dat de wettelijke grondslag op basis…

Tips en tricks van Floris Bakels (3/3)

In het laatste deel van zijn drieluik in het Advocatenblad gaat Floris Bakels (in zijn werkzaam leven o.a. vice-president van de Hoge Raad) nader in op de mondelinge behandeling en het ‘rechterlijk beslismodel’. Waar hierna “advocaat” staat moet dat mede worden gelezen als “gemachtigde”. Betoog van de advocaat ter zitting Bakels begint met te zeggen,…

Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

De wetgever zit ook op het vlak van het burgerlijk procesrecht niet stil. Na de recente aanpassing van het beslag- en executierecht wordt in de Tweede Kamer op dit moment de behandeling van het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht voorbereid. In dit blog een kort resumé van de wijzigingen die door Minister Dekkers worden voorgesteld.

Tips en tricks van Floris Bakels (2/3) – mondelinge behandeling

In deel 2 van het drieluik in het Advocatenblad van de gepensioneerde rechter Floris Bakels (in zijn werkzaam leven o.a. vice-president van de Hoge Raad) gaat hij in op het opstellen van processtukken en de fase tot en met de mondelinge behandeling. Daarbij snijdt hij onder meer de aanpak van advocaten aan bij het opstellen…

Tips en tricks van een rechter in ruste (1/3)

In het Advocatenblad geeft gepensioneerd rechter Floris Bakels “Tips en tricks van een rechter in ruste”. Het artikel in het augustusnummer is deel één van een drieluik. Bakels is niet de eerste de beste rechter: hij was onder meer vice-president van de Hoge Raad en Voorzieningenrechter in rechtbank Amsterdam. Hij geeft in zijn artikel wel een caveat: hij is zelf nooit advocaat geweest. Ondanks deze waarschuwing vooraf een goed leesbaar en zinvol inkijkje in de geest van de rechter, waarmee praktijkjuristen hun voordeel kunnen doen.