Pagina inhoud

  Verkorte civiele procedure rechtbank Amsterdam

  De rechtbanken experimenteren met allerhande nieuwe vormen voor procedures. In Amsterdam heeft de rechtbank in juni 2019 de Verkorte procedure in civiele zaken in het leven geroepen. Deze procedure houdt het midden tussen een kort geding en een gewone bodemprocedure. De verkorte procedure biedt “the best of both worlds”: de procedure verloopt net als een kort geding snel, maar biedt meer mogelijkheden. Het is een echte bodemprocedure, en de eis van spoedeisendheid geldt niet. Het procesverloop heeft veel weg van de verzoekschriftprocedure. In feite biedt art. 96 Rv. (de zgn. omgekeerde prorogatie) al sinds jaar en dag een soortgelijk alternatief voor het geval partijen “agree to disagree” en hun geschil samen aan de rechter willen voorleggen.

  Voorwaarden voor de verkorte procedure

  Omdat het een bodemzaak is, kunnen niet alleen veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire beslissingen worden gegeven. Wel gelden een aantal voorwaarden. De zaak moet geschikt zijn voor deze versnelde procesvorm. Allereerst moeten de feiten helder zijn. Bewijsvoering in de vorm van uitgebreide getuigenverhoren of deskundigen-onderzoek is niet mogelijk, en wanneer die nodig zijn staat deze procedure daar niet voor open. Bovendien moeten partijen samen voor de verkorte procedure kiezen. Wanneer partijen rollebollend over straat gaan, dan zit deze procedure er dus waarschijnlijk niet in.

  Procesverloop verkorte procedure

  De zaak wordt op zo kort mogelijke termijn gepland op een zitting ( na antwoord) die is gericht op het toelichten van de zaak, het verzamelen van inlichtingen en het onderzoeken van de mogelijkheid van een . Komt er geen schikking, dan wordt er naar gestreefd mondeling uitspraak te doen. Is dat niet mogelijk, dan wordt op een termijn van maximaal vier weken schriftelijk gewezen.

  Verwijzing naar de slow lane

  Wordt nog geen eindvonnis gewezen, maar bijvoorbeeld nog een proceshandeling toegestaan ( of re- en ) of toegelaten tot bewijslevering of een deskundigenonderzoek bevolen, dan verloopt dat verder via de , zoals ook bij andere handelszaken. De rechter die de zaak op zitting heeft behandeld, blijft de zaak behandelen.

  Relatieve bevoegdheid en forumkeuze verkorte procedure

  Wanneer de procedure tussen partijen normaal gesproken voor een andere rechtbank gevoerd zou moeten worden, dan kunnen partijen een forumkeuze afspreken voor rechtbank Amsterdam. Forumkeuze voor de Amsterdam blijft mogelijk (art. 108 Rv). Zie de pagina Relatieve bevoegdheid dagvaardingsprocedures. Alternatief is verder de omgekeerde prorogatie voor de Kantonrechter op grond van art. 96 Rv., dat is als gezegd een verzoekschriftprocedure. Zie de pagina Kantonzaken.

  Procesreglement verkorte procedure

  Zie voor het procesreglement voor deze procedure de website van de rechtbank Amsterdam.

  MdV, 21-04-2020

  Pagina inhoud

   Verkorte civiele procedure rechtbank Amsterdam

   De rechtbanken experimenteren met allerhande nieuwe vormen voor procedures. In Amsterdam heeft de rechtbank in juni 2019 de Verkorte procedure in civiele zaken in het leven geroepen. Deze procedure houdt het midden tussen een kort geding en een gewone bodemprocedure. De verkorte procedure biedt “the best of both worlds”: de procedure verloopt net als een kort geding snel, maar biedt meer mogelijkheden. Het is een echte bodemprocedure, en de eis van spoedeisendheid geldt niet. Het procesverloop heeft veel weg van de verzoekschriftprocedure. In feite biedt art. 96 Rv. (de zgn. omgekeerde prorogatie) al sinds jaar en dag een soortgelijk alternatief voor het geval partijen “agree to disagree” en hun geschil samen aan de rechter willen voorleggen.

   Voorwaarden voor de verkorte procedure

   Omdat het een bodemzaak is, kunnen niet alleen veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire beslissingen worden gegeven. Wel gelden een aantal voorwaarden. De zaak moet geschikt zijn voor deze versnelde procesvorm. Allereerst moeten de feiten helder zijn. Bewijsvoering in de vorm van uitgebreide getuigenverhoren of deskundigen-onderzoek is niet mogelijk, en wanneer die nodig zijn staat deze procedure daar niet voor open. Bovendien moeten partijen samen voor de verkorte procedure kiezen. Wanneer partijen rollebollend over straat gaan, dan zit deze procedure er dus waarschijnlijk niet in.

   Procesverloop verkorte procedure

   De zaak wordt op zo kort mogelijke termijn gepland op een zitting ( na antwoord) die is gericht op het toelichten van de zaak, het verzamelen van inlichtingen en het onderzoeken van de mogelijkheid van een . Komt er geen schikking, dan wordt er naar gestreefd mondeling uitspraak te doen. Is dat niet mogelijk, dan wordt op een termijn van maximaal vier weken schriftelijk gewezen.

   Verwijzing naar de slow lane

   Wordt nog geen eindvonnis gewezen, maar bijvoorbeeld nog een proceshandeling toegestaan ( of re- en ) of toegelaten tot bewijslevering of een deskundigenonderzoek bevolen, dan verloopt dat verder via de , zoals ook bij andere handelszaken. De rechter die de zaak op zitting heeft behandeld, blijft de zaak behandelen.

   Relatieve bevoegdheid en forumkeuze verkorte procedure

   Wanneer de procedure tussen partijen normaal gesproken voor een andere rechtbank gevoerd zou moeten worden, dan kunnen partijen een forumkeuze afspreken voor rechtbank Amsterdam. Forumkeuze voor de Amsterdam blijft mogelijk (art. 108 Rv). Zie de pagina Relatieve bevoegdheid dagvaardingsprocedures. Alternatief is verder de omgekeerde prorogatie voor de Kantonrechter op grond van art. 96 Rv., dat is als gezegd een verzoekschriftprocedure. Zie de pagina Kantonzaken.

   Procesreglement verkorte procedure

   Zie voor het procesreglement voor deze procedure de website van de rechtbank Amsterdam.

   MdV, 21-04-2020

   Meer actualiteiten