Pagina inhoud

  Wet gecombineerde achternaam aangenomen

  Per 1 januari 2024 zal het mogelijk zijn om kinderen de achternaam (geslachtsnaam) van beide ouders mee te geven. Het daartoe strekkende wetsvoorstel is in de Eerste Kamer aangenomen op 21 maart 2023 (zie Kamerdossier en Stb. 2023, 116). De regeling voorziet in een wijziging van de bepalingen in Boek 1 B.W. inzake het naamrecht. De ouders zullen er voor kunnen kiezen een kind beide achternamen te geven, in vrij te kiezen volgorde.

  Keuze voor achternaam moeder was al mogelijk

  Sinds 1998 was het al mogelijk om in plaats van de achternaam van de vader als standaard, te kiezen voor de achternaam van de moeder. Deze keuze moest gemaakt worden bij het eerste kind en gold dan voor alle verdere nakomelingen (art. 1:5 lid 8 B.W.). Dit blijft zo bij de gecombineerde achternamen.

  Keuze achternaam geldt voor alle kinderen uit één gezin

  Dit betekent, dat deze keuze alleen mogelijk is bij het eerste kind, en niet als er al kinderen zijn. In de wet is wel een overgangsregeling opgenomen. Is het oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen.

  Dubbele achternamen worden beschouwd als enkelvoudige achternamen. Bvb. ‘Van Limburg Stirum’ wordt beschouwd als een enkele achternaam. Die kan dan gecombineerd worden met de achternaam van de andere ouder, bvb. ‘Van Harinxma Thoe Slooten’. Of gewoon ‘De Vries Jansen’, als de ouders zo heten.

  Hoe moet het als ouder al een gecombineerde achternaam heeft?

  Als de wet gecombineerde geslachtsnaam doorwerkt door de generaties, dan duikt de vraag op hoe met die dubbele achternamen om te gaan. Daarvoor wordt een art. 1:5 lid 14 B.W. toegevoegd. Deze bepaalt, dat de ouders dan – per ouder – moeten kiezen uit één van de twee namen uit de gecombineerde geslachtsnaam.

  Het naamrecht zoals geregeld in Titel 2 van Boek 1 B.W. (zie ook de pagina Het recht op de naam) wordt ter uitvoering van deze wetswijziging aangepast. Ook enkele andere bepalingen, zoals geslachtsnaamswijziging bij wijziging van de ouderlijke macht (art. 1:253t B.W.) en bij voogdij (art. 1:282 B.W.) worden aangepast aan de nieuwe regeling.

  De gecombineerde geslachtsnaam wordt ook ingevoerd in de BES

  De gewijzigde regeling voor het naamrecht wordt ook doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

  Besluit geslachtsnaamwijziging

  In navolging van de inwerkingtreding van deze wetswijziging is het Besluit geslachtsnaamwijziging aangepast (Stb. 2024, 73). Het gewijzigde besluit treedt per 1 oktober 2024 in werking.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 6-06-2023; laatste bewerking 26-05-2024]

  Pagina inhoud

   Wet gecombineerde achternaam aangenomen

   Per 1 januari 2024 zal het mogelijk zijn om kinderen de achternaam (geslachtsnaam) van beide ouders mee te geven. Het daartoe strekkende wetsvoorstel is in de Eerste Kamer aangenomen op 21 maart 2023 (zie Kamerdossier en Stb. 2023, 116). De regeling voorziet in een wijziging van de bepalingen in Boek 1 B.W. inzake het naamrecht. De ouders zullen er voor kunnen kiezen een kind beide achternamen te geven, in vrij te kiezen volgorde.

   Keuze voor achternaam moeder was al mogelijk

   Sinds 1998 was het al mogelijk om in plaats van de achternaam van de vader als standaard, te kiezen voor de achternaam van de moeder. Deze keuze moest gemaakt worden bij het eerste kind en gold dan voor alle verdere nakomelingen (art. 1:5 lid 8 B.W.). Dit blijft zo bij de gecombineerde achternamen.

   Keuze achternaam geldt voor alle kinderen uit één gezin

   Dit betekent, dat deze keuze alleen mogelijk is bij het eerste kind, en niet als er al kinderen zijn. In de wet is wel een overgangsregeling opgenomen. Is het oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen.

   Dubbele achternamen worden beschouwd als enkelvoudige achternamen. Bvb. ‘Van Limburg Stirum’ wordt beschouwd als een enkele achternaam. Die kan dan gecombineerd worden met de achternaam van de andere ouder, bvb. ‘Van Harinxma Thoe Slooten’. Of gewoon ‘De Vries Jansen’, als de ouders zo heten.

   Hoe moet het als ouder al een gecombineerde achternaam heeft?

   Als de wet gecombineerde geslachtsnaam doorwerkt door de generaties, dan duikt de vraag op hoe met die dubbele achternamen om te gaan. Daarvoor wordt een art. 1:5 lid 14 B.W. toegevoegd. Deze bepaalt, dat de ouders dan – per ouder – moeten kiezen uit één van de twee namen uit de gecombineerde geslachtsnaam.

   Het naamrecht zoals geregeld in Titel 2 van Boek 1 B.W. (zie ook de pagina Het recht op de naam) wordt ter uitvoering van deze wetswijziging aangepast. Ook enkele andere bepalingen, zoals geslachtsnaamswijziging bij wijziging van de ouderlijke macht (art. 1:253t B.W.) en bij voogdij (art. 1:282 B.W.) worden aangepast aan de nieuwe regeling.

   De gecombineerde geslachtsnaam wordt ook ingevoerd in de BES

   De gewijzigde regeling voor het naamrecht wordt ook doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

   Besluit geslachtsnaamwijziging

   In navolging van de inwerkingtreding van deze wetswijziging is het Besluit geslachtsnaamwijziging aangepast (Stb. 2024, 73). Het gewijzigde besluit treedt per 1 oktober 2024 in werking.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 6-06-2023; laatste bewerking 26-05-2024]

   Meer actualiteiten