Pagina inhoud

  Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)

  Inleiding koopovereenkomst

  De koopovereenkomst is geregeld in Boek 7, Titel 1 B.W., geheten “Koop en ruil”, bestaande uit 12 Afdelingen. Ruil is geregeld in Afd. 12. De regeling geeft een wettelijke regeling voor deze veel voorkomende en alledaagse transactie. Net als bij alle benoemde contracten moet deze bijzondere regeling worden bezien binnen het algemene kader van het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht dat onverkort van toepassing blijft voor zover de bijzondere regeling daar niet van afwijkt. Zie o.a. Afd. 3, 5 en 6 die specifieke regels geven voor de koopovereenkomst naast de algemene regels voor niet-nakoming en ontbinding.

  Afd. 9A van Titel 1 is in 2014 ingetrokken in verband met de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten. Daarbij is Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. ingevoerd, waarin de consumentenbescherming (onder meer) is neergelegd. Zie de pagina Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten.

  Op 14 januari 2009 is Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10). De richtlijn is bij wet van 27 januari 2011 geïmplementeerd in Titel 1A Boek 7 B.W.. Daarmee is Afd. 10A Koop timesharing onroerende zaken op 23 januari 2011 vervallen. Zie de pagina Timesharing en vakantieproducten.

  De koopovereenkomst is een zeer oude overeenkomst, die echter mede door de Europese wetgeving gericht op unificatie van wetgeving en bescherming van consumenten op onderdelen is gemoderniseerd. De consumentenkoop is een afzonderlijk onderdeel geworden binnen deze wettelijke regeling.

  Per 1 januari 2022 zal de regeling van de consumentenkoop worden aangepast in verband met de gewijzigde Richtlijn consumentenkoop (EU) 2019/771 en de nieuwe Richtlijn Digitale inhoud en digitale diensten (EU) 2019/770. Over het wetsvoorstel tot implementatie zie het blog Wetsvoorstel digitale inhoud en wijziging consumentenkoop.

  Rechtspraak

  Rb. Amsterdam d.d. 8-11-2017 Curatoren V&D (bad- en beddegoed)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 9-09-2016; bijgewerkt 4-03-2021]

  Pagina inhoud

   Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)

   Inleiding koopovereenkomst

   De koopovereenkomst is geregeld in Boek 7, Titel 1 B.W., geheten “Koop en ruil”, bestaande uit 12 Afdelingen. Ruil is geregeld in Afd. 12. De regeling geeft een wettelijke regeling voor deze veel voorkomende en alledaagse transactie. Net als bij alle benoemde contracten moet deze bijzondere regeling worden bezien binnen het algemene kader van het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht dat onverkort van toepassing blijft voor zover de bijzondere regeling daar niet van afwijkt. Zie o.a. Afd. 3, 5 en 6 die specifieke regels geven voor de koopovereenkomst naast de algemene regels voor niet-nakoming en ontbinding.

   Afd. 9A van Titel 1 is in 2014 ingetrokken in verband met de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten. Daarbij is Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. ingevoerd, waarin de consumentenbescherming (onder meer) is neergelegd. Zie de pagina Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten.

   Op 14 januari 2009 is Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10). De richtlijn is bij wet van 27 januari 2011 geïmplementeerd in Titel 1A Boek 7 B.W.. Daarmee is Afd. 10A Koop timesharing onroerende zaken op 23 januari 2011 vervallen. Zie de pagina Timesharing en vakantieproducten.

   De koopovereenkomst is een zeer oude overeenkomst, die echter mede door de Europese wetgeving gericht op unificatie van wetgeving en bescherming van consumenten op onderdelen is gemoderniseerd. De consumentenkoop is een afzonderlijk onderdeel geworden binnen deze wettelijke regeling.

   Per 1 januari 2022 zal de regeling van de consumentenkoop worden aangepast in verband met de gewijzigde Richtlijn consumentenkoop (EU) 2019/771 en de nieuwe Richtlijn Digitale inhoud en digitale diensten (EU) 2019/770. Over het wetsvoorstel tot implementatie zie het blog Wetsvoorstel digitale inhoud en wijziging consumentenkoop.

   Rechtspraak

   Rb. Amsterdam d.d. 8-11-2017 Curatoren V&D (bad- en beddegoed)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 9-09-2016; bijgewerkt 4-03-2021]

   Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!