LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Overeenkomsten in het algemeen (Titel 5, Boek 6 B.W.)Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten (Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten (Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W.)

Inleiding bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten

In Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. is – als onderdeel van het overeenkomstenrecht – een aantal  regels opgenomen met betrekking tot overeenkomsten tussen “handelaren en consumenten”. Deze afdeling is opgenomen met de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten  van 12 maart 2014. (Sub. 2014, nr. 140)

Zoals uit de benaming van de wet blijkt is deze ter implementatie van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten (PbEU L 304/64). Met die Richtlijn zijn enkele eerdere richtlijnen gewijzigd resp. ingetrokken. De Richtlijn streeft de consumentenbescherming na, mede om de integratie van de interne markt van de EU te bevorderen.

De civielrechtelijke regeling in Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. omvat 6 paragrafen. Voor de publiekrechtelijke bekrachtiging bepaalt art. 8.2a Wet Consumentenbescherming, dat de handelaar (en diens tussenpersoon) de bepalingen van deze Afdeling in acht dient te nemen.

De paragrafen van Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. zijn de volgende:

Algemene bepalingen (Par. 1)

Bepalingen voor overeenkomsten anders dan op afstand of buiten de verkoopruimte (Par. 2)

Bepalingen voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte (Par. 3)

Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte (Par. 4)

Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten op afstand (Par. 5)

Specifieke bepalingen voor overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte inzake financiële producten en financiële diensten (Par. 6)

Auteur & Last edit

[MdV, 16-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.