LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Curatele (Titel 16, Boek 1 B.W.)

Curatele (Titel 16, Boek 1 B.W.)

Inleiding curatele meerderjarigen

In Titel 16 van Boek 1 B.W. is de curatele over meerderjarigen geregeld, die niet (meer) in staat zijn hun eigen belangen te behartigen. De curatele is een verdergaande maatregel dan het meerderjarigenbewind, dat alleen het beheer van het vermogen bij een bewindvoerder legt. De curatele omvat de zorg voor het hele wel en wee van de onder curatele gestelde, ook de niet-financiële aspecten. De Titel omvat 14 bepalingen (art. 1:378 B.W. tot en met art. 1:391 B.W).

De bespreking van de inhoud van deze titel volgt nog.

Auteur & Last edit

[MdV, 1-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.