Pagina inhoud

  De gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis (Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

  Inleiding gevolgen van niet-nakoming

  In Afd. 9 van Titel 1 Boek 6 B.W. is de regeling inzake de gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen te vinden.

  In de praktijk is dit uiteraard een zeer belangrijk onderdeel van het verbintenissenrecht, omdat geschillen vaak draaien om de vraag of er nu wel of niet juist (en tijdig) wordt nagekomen, en voor wiens rekening en risico (de gevolgen van) niet-nakoming zijn. Ook in geval van geschillen over niet-nakoming in benoemde contracten – en de gevolgen daarvan – is deze algemene regeling steeds het fundament waarnaar de specifieke regelingen verwijzen. In de genoemde rechtspraak kom je dus arbeidsgeschillen tegen, huurgeschillen, koop en verkoop enz..

  Indeling van de wettelijke regeling inzake niet-nakoming

  De afdeling is onderverdeeld in vier Paragrafen. De inhoudelijke uitwerking daarvan is te vinden in de subpagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

  In Par. 1 Algemene bepalingen niet-nakoming verbintenissen behandelt de wet het begrip “toerekenbare niet-nakoming”. Daar wordt het begrip toerekenbaar gedefinieerd en in samenhang daarmee het begrip “overmacht” (art. 6:74 B.W. tot en met art. 6:80 B.W.).

  Par. 2 Verzuim is gewijd aan de regeling van ingebrekestelling en verzuim: wanneer is de niet-nakoming een feit, en wanneer moet er (eerst) in gebreke gesteld worden? (art. 6:81 B.W. tot en met art. 6:87 B.W.).

  In Par. 3 Verdere gevolgen niet-nakoming worden enkele nadere regels gegeven (art. 6:88 B.W. tot en met art. 6:90 B.W.). De schuldenaar kan de schuldeiser een termijn stellen om te laten weten of hij nog prijs stelt op nakoming. Ook is hier de klachtplicht geregeld (art. 6:89 B.W.). En verder voorziet de wet in Par. 3 in de “noodverkoop” (art. 6:90 B.W.).

  Par. 4 Boetebeding behandelt tot slot het boetebeding (art. 6:91 B.W. tot en met art. 6:94 B.W.). Dit is een alternatief voor – of afhankelijk van de gemaakte afspraken een aanvullende voorziening op – de schadevergoeding.

  Schadevergoeding en ontbinding

  Voor de échte gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis moeten we te rade gaan bij Afd. 10: daar is de wettelijke regeling van de schadevergoeding te vinden. Zie de pagina Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. Die voorziet trouwens zowel in regels voor de vaststelling van schade bij toerekenbare niet-nakoming als in regels voor schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Dus dat heeft de wetgever wel efficiënt geregeld, met dank aan de grote denker Meijers, de ontwerper van ons huidige B.W..

  Bij wederkerige overeenkomsten kan degeen jegens wie niet wordt nagekomen ook ontbinding vorderen. Zie nader de pagina Wederkerige overeenkomsten.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 13-07-2018; laatste bewerking 24-03-2020]

  Pagina inhoud

   De gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis (Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

   Inleiding gevolgen van niet-nakoming

   In Afd. 9 van Titel 1 Boek 6 B.W. is de regeling inzake de gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen te vinden.

   In de praktijk is dit uiteraard een zeer belangrijk onderdeel van het verbintenissenrecht, omdat geschillen vaak draaien om de vraag of er nu wel of niet juist (en tijdig) wordt nagekomen, en voor wiens rekening en risico (de gevolgen van) niet-nakoming zijn. Ook in geval van geschillen over niet-nakoming in benoemde contracten – en de gevolgen daarvan – is deze algemene regeling steeds het fundament waarnaar de specifieke regelingen verwijzen. In de genoemde rechtspraak kom je dus arbeidsgeschillen tegen, huurgeschillen, koop en verkoop enz..

   Indeling van de wettelijke regeling inzake niet-nakoming

   De afdeling is onderverdeeld in vier Paragrafen. De inhoudelijke uitwerking daarvan is te vinden in de subpagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

   In Par. 1 Algemene bepalingen niet-nakoming verbintenissen behandelt de wet het begrip “toerekenbare niet-nakoming”. Daar wordt het begrip toerekenbaar gedefinieerd en in samenhang daarmee het begrip “overmacht” (art. 6:74 B.W. tot en met art. 6:80 B.W.).

   Par. 2 Verzuim is gewijd aan de regeling van ingebrekestelling en verzuim: wanneer is de niet-nakoming een feit, en wanneer moet er (eerst) in gebreke gesteld worden? (art. 6:81 B.W. tot en met art. 6:87 B.W.).

   In Par. 3 Verdere gevolgen niet-nakoming worden enkele nadere regels gegeven (art. 6:88 B.W. tot en met art. 6:90 B.W.). De schuldenaar kan de schuldeiser een termijn stellen om te laten weten of hij nog prijs stelt op nakoming. Ook is hier de klachtplicht geregeld (art. 6:89 B.W.). En verder voorziet de wet in Par. 3 in de “noodverkoop” (art. 6:90 B.W.).

   Par. 4 Boetebeding behandelt tot slot het boetebeding (art. 6:91 B.W. tot en met art. 6:94 B.W.). Dit is een alternatief voor – of afhankelijk van de gemaakte afspraken een aanvullende voorziening op – de schadevergoeding.

   Schadevergoeding en ontbinding

   Voor de échte gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis moeten we te rade gaan bij Afd. 10: daar is de wettelijke regeling van de schadevergoeding te vinden. Zie de pagina Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. Die voorziet trouwens zowel in regels voor de vaststelling van schade bij toerekenbare niet-nakoming als in regels voor schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Dus dat heeft de wetgever wel efficiënt geregeld, met dank aan de grote denker Meijers, de ontwerper van ons huidige B.W..

   Bij wederkerige overeenkomsten kan degeen jegens wie niet wordt nagekomen ook ontbinding vorderen. Zie nader de pagina Wederkerige overeenkomsten.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 13-07-2018; laatste bewerking 24-03-2020]

   De gevolgen van niet-nakoming van een verbintenis (Afd. 9, Titel 1, Boek 6 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!