Pagina inhoud

  Collectief actierecht (art. 3:305a-305e B.W.)

  Inleiding collectief actierecht

  In Titel 11, Boek 3 B.W. (Rechtsvorderingen) wordt het formele aspect van een (materieel) recht, het vorderingsrecht of rechtsvordering, uitgewerkt in een aantal algemene bepalingen, die voor iedere rechtsvordering van belang zijn. Daarvan maakt de regeling van het collectieve actierecht deel uit.

  Deze bepalingen zijn te vinden in art. 3:305a B.W. tot en met art. 3:305e B.W..

  Het collectief actierecht biedt de mogelijkheid om voor min of meer gelijkluidende vorderingen massaclaims in te stellen.

  Speciale procesregels voor collectief actierecht

  In het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn bijzondere procesregels te vinden voor collectieve acties. Zie de pagina Procedures collectief actierecht en massaschade.

  Daarnaast is er een procedure voor het algemeen verbindend laten verklaren van bereikte collectieve overeenkomsten voor het regelen van massaschade. Zie de pagina Procedures verbindendverklaring massaschade.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 9-04-2018; laatste bewerking 13-01-2023]

  Collectief actierecht (art. 3:305a-305e B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Collectief actierecht (art. 3:305a-305e B.W.)

   Inleiding collectief actierecht

   In Titel 11, Boek 3 B.W. (Rechtsvorderingen) wordt het formele aspect van een (materieel) recht, het vorderingsrecht of rechtsvordering, uitgewerkt in een aantal algemene bepalingen, die voor iedere rechtsvordering van belang zijn. Daarvan maakt de regeling van het collectieve actierecht deel uit.

   Deze bepalingen zijn te vinden in art. 3:305a B.W. tot en met art. 3:305e B.W..

   Het collectief actierecht biedt de mogelijkheid om voor min of meer gelijkluidende vorderingen massaclaims in te stellen.

   Speciale procesregels voor collectief actierecht

   In het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn bijzondere procesregels te vinden voor collectieve acties. Zie de pagina Procedures collectief actierecht en massaschade.

   Daarnaast is er een procedure voor het algemeen verbindend laten verklaren van bereikte collectieve overeenkomsten voor het regelen van massaschade. Zie de pagina Procedures verbindendverklaring massaschade.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 9-04-2018; laatste bewerking 13-01-2023]

   Collectief actierecht (art. 3:305a-305e B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!