Pagina inhoud

  Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

  Bij Koninklijke Boodschap van 14 juni 2019 heeft onze Koning het wetsvoorstel 35 225 tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht aan Tweede Kamer toegezonden. De belangrijkste punten van het wetsvoorstel worden in dit blog besproken.

  Doelstellingen van de wetswijziging

  In de Memorie van Toelichting zet de minister de voorgenomen wijzigingen uiteen. Doel van de wetswijziging is blijkens de MvT:

  – om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien
  – om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en
  – om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt.

  Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Dit kwam al eerder ter sprake in het blog van Mike van Lingen op Lawyrup over het Preadvies Bestaansminimum en bankbeslag.

  Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen.

  Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

  Voorgestelde wijzigingen in Rv. en Fw.

  De inhoud van het wetsvoorstel is te raadplegen in Kamerstukken II 35 225 nr. 2.

  Kantonrechter als executierechter

  De Kantonrechter wordt aan art. 438 Rv. toegevoegd als executierechter (zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging, waar het executiegeschil wordt besproken). De Kantonrechter wordt bevoegd in executiegeschillen die in 1e aanleg tot zijn competentie behoren (zie de pagina Kantonzaken).

  Geen executie roerende zaken van geringe waarde

  Art. 441 Rv. wordt uitgebreid met een lid 3. Daarin wordt bepaald, dat executie van roerende zaken niet is toegestaan, als de waarde van de te executeren zaken de kosten van de executie niet te boven gaat. Dit om executie van roerende zaken als oneigenlijk pressiemiddel te voorkomen.

  Administratief beslag op voertuigen

  Er komt een nieuw art. 442 Rv. waarmee de gerechtsdeurwaarder vanuit zijn luie stoel beslag kan leggen op voertuigen (en aanhangers). Het beslag wordt rechtstreeks gelegd op het voertuig via het kentekenregister van de RDW. Zie de pagina Executoriaal beslag op roerende zaken.

  Uitbreiding van de lijst van niet voor executoriaal beslag vatbare zaken

  De lijst in art. 447 Rv. van niet voor executie vatbare roerende zaken wordt uitgebreid. De tekst wordt ook gemoderniseerd. De regeling wordt aangevuld met de mogelijkheid bepalingen te stellen bij algemene maatregel van bestuur, zoals van welke zaken als bovenmatig zijn aan te merken. Art. 448 Rv. – dat ziet op zaken nodig voor studie of beroep of bedrijf – wordt verwerkt in art. 447 Rv.. Een echo van de kwestie van de in beslag genomen hond – feitelijk als pressiemiddel om de schuldenaar te laten betalen – is ook terug te vinden in de gewijzigde regeling: beslag op huisdieren wordt verboden, evenals op de voor hun verzorging nodige zaken. Een uitzondering wordt in het nieuwe art. 448 Rv. gemaakt voor vorderingen, die juist te maken hebben met de roerende zaak of het huisdier.

  Aankondiging veiling roerende zaken via internet

  Net als al geldt voor onroerende zaken (art. 516 Rv.) zal ook voor roerende zaken een aankondiging op internet gedaan worden. En de veiling kan ook (tevens) online worden gedaan (art. 449 Rv. nieuw en art. 463 Rv. nieuw).

  Beslagvrij bedrag bij executoriaal beslag op een bankrekening

  Aan art. 475a Rv. wordt in lid 4 toegevoegd het bedrag, dat wordt vrijgelaten bij beslag op een bankrekening. Deze bedragen kunnen bij AMvB worden bijgesteld. De vermelde bedragen zijn:
  – € 1.486,37 voor een alleenstaande;
  – € 1.623,45 voor een alleenstaande ouder;
  – € 1.956,90 voor gehuwden zonder kinderen;
  – € 2.093,48 voor gehuwden met een of meer kinderen.

  Opvragen rekeninggegevens door deurwaarder

  Daar staat tegenover, dat de mogelijkheid die nu alleen bestaat bij een EAPO beslag ook wordt ingevoerd bij executoriaal beslag: de deurwaarder kan informatie over de bankrekening en het tegoed opvragen bij de bank (art. 475aa Rv. nieuw).

  Verkorting vier weken termijn voor verklaring derde

  Tot slot wordt de termijn, waarna de derde moet verklaren wat het beslag heeft getroffen verkort naar twee weken. Zie ook de pagina Executoriaal beslag onder derden.

  MdV, 1-03-2020

  Pagina inhoud

   Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

   Bij Koninklijke Boodschap van 14 juni 2019 heeft onze Koning het wetsvoorstel 35 225 tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht aan Tweede Kamer toegezonden. De belangrijkste punten van het wetsvoorstel worden in dit blog besproken.

   Doelstellingen van de wetswijziging

   In de Memorie van Toelichting zet de minister de voorgenomen wijzigingen uiteen. Doel van de wetswijziging is blijkens de MvT:

   – om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien
   – om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en
   – om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt.

   Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Dit kwam al eerder ter sprake in het blog van Mike van Lingen op Lawyrup over het Preadvies Bestaansminimum en bankbeslag.

   Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen.

   Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

   Voorgestelde wijzigingen in Rv. en Fw.

   De inhoud van het wetsvoorstel is te raadplegen in Kamerstukken II 35 225 nr. 2.

   Kantonrechter als executierechter

   De Kantonrechter wordt aan art. 438 Rv. toegevoegd als executierechter (zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging, waar het executiegeschil wordt besproken). De Kantonrechter wordt bevoegd in executiegeschillen die in 1e aanleg tot zijn competentie behoren (zie de pagina Kantonzaken).

   Geen executie roerende zaken van geringe waarde

   Art. 441 Rv. wordt uitgebreid met een lid 3. Daarin wordt bepaald, dat executie van roerende zaken niet is toegestaan, als de waarde van de te executeren zaken de kosten van de executie niet te boven gaat. Dit om executie van roerende zaken als oneigenlijk pressiemiddel te voorkomen.

   Administratief beslag op voertuigen

   Er komt een nieuw art. 442 Rv. waarmee de gerechtsdeurwaarder vanuit zijn luie stoel beslag kan leggen op voertuigen (en aanhangers). Het beslag wordt rechtstreeks gelegd op het voertuig via het kentekenregister van de RDW. Zie de pagina Executoriaal beslag op roerende zaken.

   Uitbreiding van de lijst van niet voor executoriaal beslag vatbare zaken

   De lijst in art. 447 Rv. van niet voor executie vatbare roerende zaken wordt uitgebreid. De tekst wordt ook gemoderniseerd. De regeling wordt aangevuld met de mogelijkheid bepalingen te stellen bij algemene maatregel van bestuur, zoals van welke zaken als bovenmatig zijn aan te merken. Art. 448 Rv. – dat ziet op zaken nodig voor studie of beroep of bedrijf – wordt verwerkt in art. 447 Rv.. Een echo van de kwestie van de in beslag genomen hond – feitelijk als pressiemiddel om de schuldenaar te laten betalen – is ook terug te vinden in de gewijzigde regeling: beslag op huisdieren wordt verboden, evenals op de voor hun verzorging nodige zaken. Een uitzondering wordt in het nieuwe art. 448 Rv. gemaakt voor vorderingen, die juist te maken hebben met de roerende zaak of het huisdier.

   Aankondiging veiling roerende zaken via internet

   Net als al geldt voor onroerende zaken (art. 516 Rv.) zal ook voor roerende zaken een aankondiging op internet gedaan worden. En de veiling kan ook (tevens) online worden gedaan (art. 449 Rv. nieuw en art. 463 Rv. nieuw).

   Beslagvrij bedrag bij executoriaal beslag op een bankrekening

   Aan art. 475a Rv. wordt in lid 4 toegevoegd het bedrag, dat wordt vrijgelaten bij beslag op een bankrekening. Deze bedragen kunnen bij AMvB worden bijgesteld. De vermelde bedragen zijn:
   – € 1.486,37 voor een alleenstaande;
   – € 1.623,45 voor een alleenstaande ouder;
   – € 1.956,90 voor gehuwden zonder kinderen;
   – € 2.093,48 voor gehuwden met een of meer kinderen.

   Opvragen rekeninggegevens door deurwaarder

   Daar staat tegenover, dat de mogelijkheid die nu alleen bestaat bij een EAPO beslag ook wordt ingevoerd bij executoriaal beslag: de deurwaarder kan informatie over de bankrekening en het tegoed opvragen bij de bank (art. 475aa Rv. nieuw).

   Verkorting vier weken termijn voor verklaring derde

   Tot slot wordt de termijn, waarna de derde moet verklaren wat het beslag heeft getroffen verkort naar twee weken. Zie ook de pagina Executoriaal beslag onder derden.

   MdV, 1-03-2020

   Meer actualiteiten