Pagina inhoud

  Algemene bepalingen civiele procedures (Titel 1, Boek 1 Rv.)

  Inleiding algemene bepalingen civiele procedures

  In Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (niet-digitaal) vinden we het procesrecht. De regeling wordt ingeleid met een 1e Titel genaamd “Algemene bepalingen”. Deze omvat 77 bepalingen, art. 1 Rv. tot en met  art. 77 Rv.). De Algemene bepalingen hebben betrekking op zowel dagvaardingsprocedures als op verzoekschriftprocedures.

  NB: de links naar wetsartikelen verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv.. Klik op deze link voor de digitale versie.

  Titel 1 Boek I Rv. is opgedeeld in 11 afdelingen:

  Rechtsmacht van de Nederlandse rechter (Afd. 1)

  Enkelvoudige en meervoudige kamers (Afd. 2)

  Algemene beginselen procedures (Afd. 3)

  Algemene voorschriften procedures (Afd. 3A)

  Wraking en verschoning van rechters (Afd. 4)

  OM en P-G bij de Hoge Raad (Afd. 5)

  Rol ACM en Europese Commissie in mededingingszaken (Afd. 5A)

  Exploten (Afd. 6)

  Inlichtingen over buitenlands recht en communautair mededingingsrecht (Afd. 7)

  Verbeteren of aanvullen procesinleiding en verwijzing (Afd. 8)

  Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9)

  Netherlands Commercial Court

  De procedure voor de Netherlands Commercial Court (NCC) (en het hoger beroep bij de NCCA) is opgenomen in art. 30r Rv.. Zie voor meer informatie de pagina Algemene voorschriften procedures en het blog Netherlands Commercial Court van start.

  NB de links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv. (klik hier voor de digitale versie van Titel 1).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 4-05-2017; laatste bewerking 14-05-2022]

  Pagina inhoud

   Algemene bepalingen civiele procedures (Titel 1, Boek 1 Rv.)

   Inleiding algemene bepalingen civiele procedures

   In Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (niet-digitaal) vinden we het procesrecht. De regeling wordt ingeleid met een 1e Titel genaamd “Algemene bepalingen”. Deze omvat 77 bepalingen, art. 1 Rv. tot en met  art. 77 Rv.). De Algemene bepalingen hebben betrekking op zowel dagvaardingsprocedures als op verzoekschriftprocedures.

   NB: de links naar wetsartikelen verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv.. Klik op deze link voor de digitale versie.

   Titel 1 Boek I Rv. is opgedeeld in 11 afdelingen:

   Rechtsmacht van de Nederlandse rechter (Afd. 1)

   Enkelvoudige en meervoudige kamers (Afd. 2)

   Algemene beginselen procedures (Afd. 3)

   Algemene voorschriften procedures (Afd. 3A)

   Wraking en verschoning van rechters (Afd. 4)

   OM en P-G bij de Hoge Raad (Afd. 5)

   Rol ACM en Europese Commissie in mededingingszaken (Afd. 5A)

   Exploten (Afd. 6)

   Inlichtingen over buitenlands recht en communautair mededingingsrecht (Afd. 7)

   Verbeteren of aanvullen procesinleiding en verwijzing (Afd. 8)

   Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9)

   Netherlands Commercial Court

   De procedure voor de Netherlands Commercial Court (NCC) (en het hoger beroep bij de NCCA) is opgenomen in art. 30r Rv.. Zie voor meer informatie de pagina Algemene voorschriften procedures en het blog Netherlands Commercial Court van start.

   NB de links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv. (klik hier voor de digitale versie van Titel 1).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 4-05-2017; laatste bewerking 14-05-2022]

   Algemene bepalingen civiele procedures (Titel 1, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!