LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Algemene bepalingen civiele procedures (Titel 1, Boek 1 Rv.)Enkelvoudige en meervoudige kamers (Afd. 2, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Enkelvoudige en meervoudige kamers (Afd. 2, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inleiding enkelvoudige en meervoudige kamers

In Afd. 2 van de Algemene bepalingen wordt geregeld, of een gerecht (dat over een bepaalde zaak beslist) is samengesteld uit één of meerdere rechters.

Kantonrechter

Het Kantongerecht maakt sinds 2002 onderdeel uit van de rechtbank. Het is een bepaalde “Sector” (afdeling) bij elk van de rechtbanken. Deze Kantonrechter is in beginsel een alleenzittende rechter.

Rechtbank

In het algemeen geldt, dat zaken bij de rechtbank (naast de Sector kanton) ook door een enkelvoudige kamer worden behandeld (art. 15 Rv.). De enkelvoudige kamer kan echter besluiten de zaak te verwijzen naar een meervoudige kamer, bestaande uit drie leden (lid 2). Een procespartij kan dat ook verzoeken.

Verwijzing kan geschieden in elke stand van de procedure. De behandeling van een verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt. Verwijzing kan geschieden in elke stand van de procedure. De behandeling van een verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt (lid 3).

De meervoudige kamer kan ook weer terugverwijzen naar een enkelvoudige kamer, bvb. als de verdere afhandeling (wel weer) eenvoudig is (bvb. na een tussenvonnis) (lid 5). Ook kan de meervoudige kamer de zaak delegeren aan een rechter-commissaris (lid 4).

Gerechtshof

Bij het Hof is het uitgangspunt juist een meervoudige kamer (art. 16 lid 1 Rv.). Het systeem van verwijzen en terugverwijzen zoals bij de rechtbank geldt, en het delegeren aan een rechter-commissaris, is hetzelfde als bij de rechtbank. Overigens heten de rechters in het Hof altijd “raadsheren”, ook als dit vrouwen zijn.

Wijziging van meervoudig naar enkelvoudig en vice versa

Wanneer een zaak – bij rechtbank of Hof – wordt behandeld door een meervoudige kamer, en de mondelinge behandeling wordt gehouden voor een enkelvoudige kamer of een rechter-commissaris, dan dient ervoor gewaakt te worden dat de mondelinge behandeling niet mag dienen om partijen hun stellingen te laten toelichten. Wanneer de meervoudige kamer dan zou beslissen, hebben niet alle rechters de mondelinge behandeling bijgewoond en zal dit leiden tot vernietiging van de uitspraak wegens strijd met fundamentele procesregels. Dit tenzij aan partijen de gelegenheid is geboden hier bezwaar tegen te maken en zij hebben berust in behandeling voor de enkelvoudige kamer terwijl de meervoudige kamer beslist. Voor mondelinge behandelingen met een ander doel – zoals de instructie van de zaak – levert dit geen problemen op. Zie de jurisprudentie besproken op de pagina Verloop van de procedure (dagvaardingszaken).

Hoge Raad

Bij de Hoge Raad (art. 17 Rv.) wordt de bezetting geëscaleerd naar 5 raadsheren. Die kunnen besluiten dat 3 ook wel genoeg is, en er kan ook een rechter-commissaris worden aangewezen aan wie de zaak wordt gedelegeerd.

Verwijzing naar een andere Kamer

Een Kamer kan een zaak verwijzen naar een andere Kamer van dezelfde instantie, als men dit nodig vindt (art. 18 lid 1 Rv.).

Uitspraak

De uitspraak kan door een enkelvoudige rechter worden uitgesproken (art. 18 lid 2 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 17-03-2018; bijgewerkt 10-04-2019]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.