Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inleiding slotbepaling civiele procedures

Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv. bevat een slotbepaling, die gaat over procedures waarin de Koning partij is, hetzij als eisende partij, hetzij als gedaagde of verweerder.

NB de links verwijzen naar de versie van Rv. voor niet-digitaal procederen. Klik hier voor de versie voor digitaal procederen.

Koning als eiser of verzoeker

De slotbepaling van Titel 1, Boek 1, art. 77 Rv., bepaalt in lid 1:

“In alle procedures waarin de Koning als eiser of als verzoeker optreedt, wordt de zaak ingeleid en voortgezet ten name van en door een door hem aan te wijzen gemachtigde.”

Voortzetting procedure Koning

Lid 2 bepaalt:

“Alle procedures tegen de Koning worden voortgezet ten name van een door hem aan te wijzen gemachtigde.”

Verstek Koning

Ten aanzien van de verstekverlening in dagvaardingsprocedures bepaalt lid 2:

“Betreft het een zaak die bij dagvaarding moet worden ingeleid, dan wordt, indien de gemachtigde niet in het geding opkomt en indien daartoe gronden zijn, het verstek verleend en vonnis gewezen ten name van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.”

Auteur & Last edit

[MdV, 26-10-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.